Úvodní text
Článek 1
Článek 2
Článek 3
Článek 4
Článek 5
Článek 6
Článek 7
Článek 8
Článek 9
Článek 10
Celý text
Kontakt

Článek 10

K dětem je vždy třeba přistupovat s taktem a pochopením a vždy by mělo být respektováno jejich soukromí.

Pro naplnění podmínky taktu a pochopení při zacházení s dětmi je zapotřebí, aby:

  • bylo respektováno také jejich právo na to, být dítětem;

  • byl brán ohled na jejich důstojnost, názory, potřeby, individualitu a úroveň vývoje, s přihlédnutím k případným handicapům a speciálním potřebám;

  • personál dával dítěti zřetelně najevo svou ochotu k dialogu;

  • na oddělení panovala atmosféra přátelství a důvěry;

  • byly brány v úvahu náboženská víra a kulturní a etnické zázemí dítěte a jeho rodiny.

Soukromí nemocných dětí je třeba chránit vždy, bez ohledu na jejich věk a vývojovou úroveň. Nezbytná opatření zahrnují také:

  • ochranu před vystavováním tělesné nahoty;

  • ochranu proti takovému zacházení a chování, jež by poškozovalo sebeúctu dítěte nebo mělo za následek to, že by si dítě připadalo zesměšňované či ponižované;

  • právo stáhnout se do ústraní, být sám;

  • právo komunikovat s personálem o samotě, v soukromí;

  • právo na nenarušovanou vazbu s nejbližšími rodinnými příslušníky a přáteli.

O nadačním fondu Klíček | Kontakt | Webmaster
Copyright © 2008 Nadační fond Klíček