Úvodní text
Článek 1
Článek 2
Článek 3
Článek 4
Článek 5
Článek 6
Článek 7
Článek 8
Článek 9
Článek 10
Celý text
Kontakt

Článek 7

Děti by měly mít plnou příležitost ke hře, odpočinku a vzdělávání, přizpůsobenou jejich věku a zdravotnímu stavu, a péče by měla probíhat v prostředí navrženém, vybaveném zařízeném a personálně obsazeném tak, jak odpovídá jejich potřebám.

Děti všech věkových skupin a v jakékoli situaci mají právo pobývat v prostředí, které odpovídá dětským potřebám – bez ohledu na to, kde se péče o ně odehrává. Týká se to jak nemocnic, tak ambulantních zařízení a veškerých dalších pracovišť, kde jsou děti léčeny, ošetřovány nebo vyšetřovány.

Prostor musí být po architektonické stránce a po stránce vnitřního uspořádání koncipován tak, aby jeho vlastnosti odpovídaly potřebám dětí všech věkových skupin a všech diagnóz, které se v daném zařízení léčí. Prostředí by mělo být natolik variabilní, aby je bylo možné přizpůsobit potřebám dětí různého věku.

K dispozici by měl být dostatek náležitě kvalifikovaného personálu tak, aby bylo možné naplňovat potřeby, jež děti mají – zejména potřebu hry, odpočinku a vzdělání, a to bez ohledu na věk a zdravotní stav dětí.

Všichni členové personálu, kteří s dětmi přicházejí do kontaktu – zdravotníci i nezdravotníci –, by měli rozumět dětské potřebě hry a odpočinku.

Pro děti všech věkových skupin, o něž konkrétní pracoviště pečuje, by mělo být k dispozici široké spektrum příležitostí ke hře, podpořené vhodnými herními materiály, pomůckami a vybavením. Konkrétní uspořádání by mělo:

  • zahrnovat dostatek času pro hru, a to sedm dní v týdnu;

  • podporovat tvořivé aktivity u všech dětí, včetně těch, které pobývají v izolaci;

  • umožňovat vzdělávání dětí na požadované úrovni.

O nadačním fondu Klíček | Kontakt | Webmaster
Copyright © 2008-23 Nadační fond Klíček