Úvodní text
Článek 1
Článek 2
Článek 3
Článek 4
Článek 5
Článek 6
Článek 7
Článek 8
Článek 9
Článek 10
Celý text
Kontakt

Článek 2

Děti v nemocnici mají právo mít s sebou po celou dobu hospitalizace své rodiče nebo jinou blízkou osobu,
rodiče zastupující.

Právo všech dětí nebýt oddělovány od svých rodičů a mít své rodiče u sebe je nedílnou součástí péče o nemocné děti. Vždy je třeba brát v úvahu nejlepší zájem dítěte.

Pokud rodiče z nějakého důvodu nemohou nebo nechtějí pobývat společně s dítětem, může dítě doprovázet i jiný člověk, jejž dítě zná a který je pro ně přijatelný – a který mu dokáže poskytovat náležitou podporu.

Děti bez rozdílu věku mají právo mít u sebe své rodiče čtyřiadvacet hodin denně. To se týká všech situací, kdy děti přítomnost svých rodičů potřebují nebo potřebovat mohou, tj. například:

  • bez ohledu na to, zda dítě aktuálně je či není ošetřováno nebo vyšetřováno, ať už za použití lokální anestézie či sedace nebo bez ní;

  • během uvádění do anestézie a bezprostředně po probrání z ní;

  • v době, kdy je dítě v kómatu nebo ve stavu částečného vědomí a v průběhu resuscitace (v takových chvílích je rodičům nutno nabízet maximální podporu);

  • po narození, bez ohledu na to, zda je novorozenec zdravý nebo vyžaduje speciální péči.

Z práva na přítomnost rodičů nejsou vyňaty ani děti:

  • na novorozeneckých a pediatrických jednotkách intenzivní péče, úrazových pohotovostech a urgentních příjmech, izolačních pokojích, odděleních zobrazovacích metod, pooperačních pokojích, na porodnicích a odděleních šestinedělí, ve zdravotnických přepravních službách a na dalších zdravotnických pracovištích – v nemocnicích i mimo ně.

O nadačním fondu Klíček | Kontakt | Webmaster
Copyright © 2008-23 Nadační fond Klíček