Úvodní text
Článek 1
Článek 2
Článek 3
Článek 4
Článek 5
Článek 6
Článek 7
Článek 8
Článek 9
Článek 10
Celý text
Kontakt

Článek 3

(1)
Všem rodičům by mělo být nabídnuto ubytování a mělo by se jim také dostat pomoci a podpory k tomu, aby s dítětem v nemocnici zůstali.

Členové personálu zodpovědní za příjem a léčbu dítěte a za péči o ně by měli všechny rodiče povzbuzovat k tomu, aby se svým dítětem v nemocnici zůstali, a neuplatňovat na ně žádná specifická výběrová kritéria;

Členové personálu by rodičům měli poskytnout poradu, povzbuzení a podporu při rozhodování o tom, zda se svým dítětem v nemocnici zůstanou a nabídnout jim podporu a služby, které jim pobyt v nemocnici usnadní;

Nemocnice by měly poskytovat dostatečný a vhodný prostor, aby rodičům umožnily zůstat s jejich hospitalizovaným dítětem. Nabízené zázemí by mělo zahrnovat lůžko u postele nemocného dítěte, místo, kde je možné si odpočinout a najíst se, možnost využívat toaletu a koupelnu a úložný prostor pro osobní věci.

(2)
Setrvání s dítětem v nemocnici by pro rodiče nemělo být spojeno s dalšími výdaji a ztrátou výdělku.

Rodiči, který své dítě v nemocnici doprovází, by v souvislosti s jeho pobytem u dítěte neměly vznikat žádné další náklady. Měl by mít nárok na bezplatný nocleh a na bezplatnou nebo dotovanou stravu.

Rodiče, kteří nemohou docházet do zaměstnání nebo plnit své domácí povinnosti, by neměli trpět ztrátou výdělku ani dalšími výdaji způsobenými tím, že:

 • zůstávají se svým dítětem v nemocnici;

 • o své dítě v nemocnici celodenně pečují;

 • se nějaký další člověk musí starat o zdravé sourozence nemocného dítěte, kteří zůstali doma.

Rodiči, jemuž nedostatek financí brání v tom, aby se svým dítětem v nemocnici zůstal nebo aby je navštěvoval, by měla být poskytnuta výpomoc (např. s úhradou cestovních výdajů a případných dalších nákladů).

Rodič, který o své dítě pečuje – ať už doma nebo v nemocnici –, by měl mít po dobu nemoci dítěte nárok na placené volno.

(3)
Aby se rodiče mohli podílet na péči o své hospitalizované dítě, měli by být náležitě informováni o chodu oddělení a povzbuzováni k aktivní participaci.

Partnerství v péči

Personál by měl rodičům usnadnit aktivní účast na běžné péči o dítě tím, že:

 • se s nimi dohodne na těch oblastech péče, kterých se rodiče budou chtít ujmout sami;

 • bude rodičům v tomto pečování poskytovat podporu;

 • bude respektovat způsob, jakým rodiče o své dítě pečují, a akceptovat rozhodnutí, jež rodiče učiní;

 • bude rodičům radit, jak o dítě pečovat tak, aby to napomáhalo úzdravě.

Partnerství v ošetřování

Mají-li rodiče možnost podílet se během hospitalizace dítěte na poskytování ošetřovatelské péče, mohou tím získat potřebné zkušenosti a sebedůvěru, jež jim pomůže v ošetřování dítěte po návratu do domácího prostředí. Získávání ošetřovatelských kompetencí může mít vliv i na délku hospitalizace.

Personál by měl podporovat rodiče v přebírání aktivní role při ošetřování jejich dítěte tím, že:

 • s nimi bude sdílet informace a odborné znalosti a zkušenosti;

 • bude rodičům pomáhat k dosažení potřebných kompetencí prostřednictvím výuky a nácviku;

 • bude na rodiče dohlížet, dokud v provádění požadovaných ošetřovatelských úkonů nezískají klid a jistotu;

 • pravidelně přezkoumávat a ověřovat oblasti či prvky ošetřovatelské péče, jež jsou rodiče schopni a ochotni převzít;

 • v případě potřeby nabídne rodičům emoční podporu.

O nadačním fondu Klíček | Kontakt | Webmaster
Copyright © 2008-23 Nadační fond Klíček