Úvodní text
Článek 1
Článek 2
Článek 3
Článek 4
Článek 5
Článek 6
Článek 7
Článek 8
Článek 9
Článek 10
Celý text
Kontakt

Článek 1

Děti by do nemocnice měly být přijímány jen tehdy, pokud péče, kterou vyžadují, nemůže být stejně dobře poskytnuta v domácím prostředí nebo ambulantně.

Před přijetím nemocného dítěte do nemocnice by měly být zváženy veškeré další vhodné formy péče – ať už doma nebo v ambulantním či jiném zdravotnickém zařízení.

Je-li dítě přijímáno do nemocnice, je důležité, aby byla co nejblíže domovu dítěte, ale aby současně dokázala zajistit takový standard klinické péče, jaký stav dítěte vyžaduje. Vždy je také třeba brát v úvahu konkrétní situaci rodiny a další rodinné okolnosti. Péče by měla být poskytována v souladu s principy Charty EACH.

Práva nemocných dětí je třeba respektovat bez ohledu na to, kde je jim péče poskytována.

Během hospitalizace by měl být stav dítěte pravidelně revidován. Stejně tak by měly být posuzovány rodinné okolnosti a míra péče, jakou stav dítěte vyžaduje, tak, aby nedocházelo ke zbytečnému prodlužování pobytu v nemocnici.

Rodičům nemocných dětí by se mělo dostávat všech nezbytných informací, pomoci a podpory bez ohledu na to, kde péče o jejich dítě probíhá.

O nadačním fondu Klíček | Kontakt | Webmaster
Copyright © 2008-2023 Nadační fond Klíček