Tiskové materiály
 

Kampaň
NEZŮSTAT SÁM

tiskové materiály

V rámci kampaně Nezůstat sám byly zatím velkonákladovým tiskem vydány tyto materiály:


.
  Tato záložka byla převzata z dílny Evropské asociace pro děti v nemocnici (European Association for Children in Hospital – EACH), jejímž přidruženým členem se Nadační fond Klíček letos v dubnu stal. Záložka připomíná citlivé oblasti, na něž je v souvislosti s pobytem dětí v nemocnici nutné brát ohled. České vydání tohoto letáčku se pro EACH stalo třetí jazykovou mutací po angličtině a holandštině. v rámci kampaně jsme pomohli na svět i verzi slovenské, zaštítěné bratislavským občanským sdružením Motýlik. (PDF)
 
  Leták "Když jde Vaše dítě do nemocnice", který je jakousi naší poctou manželům Joyce a Jamesovi Robertsonovým, kteří se ve Velké Británii ve druhé polovině dvacátého století mimořádně silně zasloužili o to, že (nejen) britské dětské nemocnice získaly novou tvář, vstřícnou vůči dětem a jejich blízkým. Letáček kromě zahraničně-historického ohlédnutí nabízí také několik praktických informací vztažených k současné české realitě. (PDF)
 
  První ze dvou komiksů, sloužících jako pomůcka pro rozhovor o pobytu v nemocnici. Komiks je určen dětem předškolního a mladšího školního věku a je vztažen k plánovanému pobytu v nemocnici (druhý, dosud nepublikovaný komiks se týká urgentního příjmu). Materiál je pojat tak, že srovnává "minulost" - maminčino dětství, kdy přítomnost rodičů v nemocnicch nebyla běžná, a "současnost", kdy by naopak zapojení maminky či tatínka do péče o dítě mělo být samozřejmostí. Náš velký dík za pomoc při výrobě materiálu patří nemocnici v Kutné Hoře, a zejména primáři dětského oddělení, panu MUDr. Robertu Kestřánkovi. Náhled komiksu (soubor o velikosti 1,12 MB) je zde ke stažení ve formátu (PDF)
 
 

 
PRŮZKUM NEMOCNIC
 


O Nadačním fondu Klíček | Kontakt | Webmaster
Copyright © 2006-7, Nadační fond Klíček