ID:63
Datum:26. 11. 1997
Nemocnice:Nemocnice Šternberk, dětské oddělení
Adresa:Jívavská 20, Šternberk 785 16
Telefon:oddělení - 643411351, spojovatelka - 643487111
Věk:0 - 19 let
Kolik má oddělení lůžek?25
Jaký maximální počet rodičů může oddělení přijmout?6 (dle volné kapacity přijímají i víc na pacientská lůžka
Existují zde nějaká návštěvní omezení?
Jaké jsou návštěvní dny a hodiny?
Vztahují se návštěvní omezení na rodiče?
Kde se návštěvy většinou odehrávají?
Mohou na pokoj dítěte?
ano
denně 14.30 - 16.30 hod + individuálně, na JIP kratší dobu
ano
pokoj dítěte, herna, jídelna
ano
Je stanoveno věkové omezení pro návštěvy sourozenců
Pokud ano, jaké?
není, ale mělo by být kvůli přenosu infekce
Má hospitalizované dítě možnost zavolat si z nemocnice domů?ano
Může dítěti na oddělení někdo zatelefonovat?ano
Jak je postaráno o volný čas dítěte?podle věku - hry, knihy, hračky, TV, video, malování apod.
Seznamuje někdo hospitalizované dítě s tím, co ho v nemocnici čeká?
(průběh léčby, vysvětlení zákroků atp.)
ano, vždy
Kolik času může rodič trávit se svým dítětem - přesněji, kolik hodin denně má ke svému dítěti volný přístup (přijatý rodič, nepřijatý rodič) ?přijatý rodič - 24 hodin denně
nepřijatý rodič - 2 hodiny (během návštěv)
Může být rodič, projeví-li o to zájem, přítomen vizitě?ano
Mohou být rodiče (na Vašem oddělení, příp. ve Vaší nemocnici) s dítětem v den operace - před operací i po ní?ano
Jakým způsobem si může ležící pacient přivolat službu konající sestru?zvonkem
Kde je přijatý rodič ubytován? Kolik za co platí?ubytování s dítětem v mateřských pokojích, kojící matky zdarma,rodiče dětí do 6-ti let zdarma, nad 6 let 300,- Kč za den, nadstandard 300,- Kč/den
Jakou možnost ubytování a stravování mají nepřijatí rodiče, kteří přesto chtějí se svým dítětem zůstat?žádnou, nikdo o to nežádá (malá spádová oblast)
Mají rodiče na oddělení možnost uvařit si např. čaj nebo kávu?ano
Vyplnil(a):MUDr. Bohumila Kropáčová, primářka oddělení
Poznámka: 
údaje aktualizovány k datu:2. 5. 2002