ID:44
Datum:2. 12. 1997
Nemocnice:Nemocnice Svitavy, dětské oddělení
Adresa:Kollárova 7, Svitavy 568 25
Telefon:spojovatelka - 461569111, vrchní sestra - 461569269
Věk:0 - 18 let
Kolik má oddělení lůžek?36
Jaký maximální počet rodičů může oddělení přijmout?7 pokojů rooming - in
Existují zde nějaká návštěvní omezení?
Jaké jsou návštěvní dny a hodiny?
Vztahují se návštěvní omezení na rodiče?
Kde se návštěvy většinou odehrávají?
Mohou na pokoj dítěte?
omezení v operační dny
Po - Pá: 13 - 20, So, Ne - neomezeně
ne
na pokoji dítěte, v učebně
ano
Je stanoveno věkové omezení pro návštěvy sourozenců
Pokud ano, jaké?
ne
Má hospitalizované dítě možnost zavolat si z nemocnice domů?z automatu
Může dítěti na oddělení někdo zatelefonovat?ano
Jak je postaráno o volný čas dítěte?ZŠ, MŠ, hry, televize, video, výchovné zaměstnání
Seznamuje někdo hospitalizované dítě s tím, co ho v nemocnici čeká?
(průběh léčby, vysvětlení zákroků atp.)
lékař i sestra při příjmu
Kolik času může rodič trávit se svým dítětem - přesněji, kolik hodin denně má ke svému dítěti volný přístup (přijatý rodič, nepřijatý rodič) ?přijatý rodič - 24 hodin denně , rodiče i prarodiče se mohou během hospitalizace vystřídat
nepřijatý rodič - dle zdravotního stavu dítěte, může být přítomen i celý den, ale bez stravy a ubytování
Může být rodič, projeví-li o to zájem, přítomen vizitě?ano
Mohou být rodiče (na Vašem oddělení, příp. ve Vaší nemocnici) s dítětem v den operace - před operací i po ní?ano
Jakým způsobem si může ležící pacient přivolat službu konající sestru?nemáme dorozumívací zařízení
Kde je přijatý rodič ubytován? Kolik za co platí?ubytování společně s dítětem na pokoji, do 6 let 60,- Kč za den, od 6 let 400,- Kč za den
Jakou možnost ubytování a stravování mají nepřijatí rodiče, kteří přesto chtějí se svým dítětem zůstat?není možnost
Mají rodiče na oddělení možnost uvařit si např. čaj nebo kávu?ano, i využití lednice
Vyplnil(a):Marie Švábová, vrchní sestra
Poznámka:V roce 1998 rozpracován postup k vysvětlení zákroků a jednoduchých vyšetření, pomůcka - maketa dítěte, spolupráce učitelky ZŠ, vrchní sestry, sester a lékařů na oddělení.
údaje aktualizovány k datu:17. 12. 2002