ID:84
Datum:12. 11. 1997
Nemocnice:Nemocnice Sokolov, dětské oddělení
Adresa:Slovenská 35/545, Sokolov, 356 01
Telefon:spojovatelka - 168307111, vrchní sestra - 168307197
Věk:0 - 18 let
Kolik má oddělení lůžek?30 standard + 4 JIP
Jaký maximální počet rodičů může oddělení přijmout?13
Existují zde nějaká návštěvní omezení?
Jaké jsou návštěvní dny a hodiny?
Vztahují se návštěvní omezení na rodiče?
Kde se návštěvy většinou odehrávají?
Mohou na pokoj dítěte?

denně do 21 hod mimo polední klid na větších dětech
ano
v denní místnosti, na pokoji dítěte
ano
Je stanoveno věkové omezení pro návštěvy sourozenců
Pokud ano, jaké?
dle epidemiologické situace
Má hospitalizované dítě možnost zavolat si z nemocnice domů?ano - služební telefon, často vlastní mobilní telefon
Může dítěti na oddělení někdo zatelefonovat?ano
Jak je postaráno o volný čas dítěte?herna, televize, video, knihy, PC
Seznamuje někdo hospitalizované dítě s tím, co ho v nemocnici čeká?
(průběh léčby, vysvětlení zákroků atp.)
ošetřující lékař, sestra
Kolik času může rodič trávit se svým dítětem - přesněji, kolik hodin denně má ke svému dítěti volný přístup (přijatý rodič, nepřijatý rodič) ?přijatý rodič - 24 hodin denně
nepřijatý rodič - dle přání (do 21 hodin)
Může být rodič, projeví-li o to zájem, přítomen vizitě?přijatý vždy, nepřijatí zájem neprojevují
Mohou být rodiče (na Vašem oddělení, příp. ve Vaší nemocnici) s dítětem v den operace - před operací i po ní?ano
Jakým způsobem si může ležící pacient přivolat službu konající sestru?pomocí spolupacienta, akutní jsou na JIP se sestrou
Kde je přijatý rodič ubytován? Kolik za co platí?na pokoji s dítětem, do 6 let hradí pojišťovna, nad 6 let - 166,- Kč na den
Jakou možnost ubytování a stravování mají nepřijatí rodiče, kteří přesto chtějí se svým dítětem zůstat?můžeme přijmout každého zájemce
Mají rodiče na oddělení možnost uvařit si např. čaj nebo kávu?ano
Vyplnil(a):D. Kovaříková, vrchní sestra
Poznámka: 
údaje aktualizovány k datu:19. 12. 2002