ID:23
Datum:24. 11. 1997
Nemocnice:NsP Prachatice, dětské oddělení
Adresa:Nebahovská 1015, Prachatice 383 01
Telefon:0338/382911
Věk:0 - 19 let
Kolik má oddělení lůžek?22 + 4 pro matky
Jaký maximální počet rodičů může oddělení přijmout?4 - 5 osob
Existují zde nějaká návštěvní omezení?
Jaké jsou návštěvní dny a hodiny?
Vztahují se návštěvní omezení na rodiče?
Kde se návštěvy většinou odehrávají?
Mohou na pokoj dítěte?
ano
denně 14 - 17 hodin, eventuálně individuálně
ne
na pokoji, ev. v herně
ano
Je stanoveno věkové omezení pro návštěvy sourozenců
Pokud ano, jaké?
ano, návštěvy od 10-ti let (v případě onemocnění si rodiče stěžovali, že se dítě nakazilo v nemocnici
Má hospitalizované dítě možnost zavolat si z nemocnice domů?ano, od školního věku
Může dítěti na oddělení někdo zatelefonovat?ano
Jak je postaráno o volný čas dítěte?vyučování, pobyt v herně pod dohledem sestry
Seznamuje někdo hospitalizované dítě s tím, co ho v nemocnici čeká?
(průběh léčby, vysvětlení zákroků atp.)
ano, lékaři i sestry
Kolik času může rodič trávit se svým dítětem - přesněji, kolik hodin denně má ke svému dítěti volný přístup (přijatý rodič, nepřijatý rodič) ?přijatý rodič - 24 hodin denně
nepřijatý rodič - v návštěvní dobu, ev. individuálně, nesmí být dítě na NIP (nižší intenzivní péče)
Může být rodič, projeví-li o to zájem, přítomen vizitě?ano
Mohou být rodiče (na Vašem oddělení, příp. ve Vaší nemocnici) s dítětem v den operace - před operací i po ní?pokud chtějí ano
Jakým způsobem si může ležící pacient přivolat službu konající sestru?zvonkem
Kde je přijatý rodič ubytován? Kolik za co platí?s dítětem na pokoji, odůvodněný pobyt zdarma - potvrzuje primář (kojící matky, rehabilitační nácvik apod.), jinak 300,- Kč za den
Jakou možnost ubytování a stravování mají nepřijatí rodiče, kteří přesto chtějí se svým dítětem zůstat?ubytování ve městě, stravu lze zajistit v nemocnici
Mají rodiče na oddělení možnost uvařit si např. čaj nebo kávu?ano
Vyplnil(a):Hana Švíková, vrchní sestra
Poznámka: 
údaje aktualizovány k datu:20. 12. 2001