ID:80
Datum:19. 11. 1997
Nemocnice:NsP Přerov, dětské oddělení
Adresa:Dvořákova 1, Přerov 750 52
Telefon:oddělení - 641202584
Věk:0 - 18 let + 364 dní
Kolik má oddělení lůžek?32
Jaký maximální počet rodičů může oddělení přijmout?8 - 10
Existují zde nějaká návštěvní omezení?
Jaké jsou návštěvní dny a hodiny?
Vztahují se návštěvní omezení na rodiče?
Kde se návštěvy většinou odehrávají?
Mohou na pokoj dítěte?
ano
denně od 13 hodin dokud dítě neusne, možnost návštěvy i dopoledne
ano
na pokoji, v herně
ano
Je stanoveno věkové omezení pro návštěvy sourozenců
Pokud ano, jaké?
ne
Má hospitalizované dítě možnost zavolat si z nemocnice domů?telefonní automat, vlastní mobilní telefon
Může dítěti na oddělení někdo zatelefonovat?ano
Jak je postaráno o volný čas dítěte?učitelka MŠ, ZŠ, odpolední kroužky, TV, video
Seznamuje někdo hospitalizované dítě s tím, co ho v nemocnici čeká?
(průběh léčby, vysvětlení zákroků atp.)
lékař, sestra, ošetřovatelka, učitel
Kolik času může rodič trávit se svým dítětem - přesněji, kolik hodin denně má ke svému dítěti volný přístup (přijatý rodič, nepřijatý rodič) ?přijatý rodič - 24 hodin denně
nepřijatý rodič - dle svých možností
Může být rodič, projeví-li o to zájem, přítomen vizitě?ano, přijatý rodič je vždy přítomen
Mohou být rodiče (na Vašem oddělení, příp. ve Vaší nemocnici) s dítětem v den operace - před operací i po ní?ano
Jakým způsobem si může ležící pacient přivolat službu konající sestru?spolupacienti, lze přisunout zvonek
Kde je přijatý rodič ubytován? Kolik za co platí?ubytování s dítětem na mat. pokoji, do 6 let neplatí, nad 6 let 200,- Kč/den, postižené dítě - bezplatně
Jakou možnost ubytování a stravování mají nepřijatí rodiče, kteří přesto chtějí se svým dítětem zůstat?pouze denní pobyt rodiče i prarodiče stravu s sebou, nákup možný v sídlišti
Mají rodiče na oddělení možnost uvařit si např. čaj nebo kávu?ano
Vyplnil(a):Ludmila Schmidtová, vrchní sestra
Poznámka: 
údaje aktualizovány k datu:12. 12. 2002