ID:35
Datum:24. 11. 1997
Nemocnice:NsP Nový Jičín, dětské oddělení
Adresa:K nemocnici 76, Nový Jičín 741 01
Telefon:spojovatelka - 0656/773111
Věk: 
Kolik má oddělení lůžek?44 ( 24 + 15 novorozenci + 5 JIP )
Jaký maximální počet rodičů může oddělení přijmout?11
Existují zde nějaká návštěvní omezení?
Jaké jsou návštěvní dny a hodiny?
Vztahují se návštěvní omezení na rodiče?
Kde se návštěvy většinou odehrávají?
Mohou na pokoj dítěte?
noční hodiny
ano
denně 15 - 17 hod nebo dle možností rodičů, mimo noční hodiny
na rodiče se omezení nevztahuje
většinou na pokoji nebo v herně, jídelně
ano
Je stanoveno věkové omezení pro návštěvy sourozenců
Pokud ano, jaké?
od 10-ti let
Má hospitalizované dítě možnost zavolat si z nemocnice domů?ano, automat
Může dítěti na oddělení někdo zatelefonovat?ano, automat
Jak je postaráno o volný čas dítěte?MŠ, ZŠ, nová herna, 2x TV + přenosná, video + 4x video na pokojích matek, + na JIP, 4x audio přehrávače s CD, herní terapeut
Seznamuje někdo hospitalizované dítě s tím, co ho v nemocnici čeká?
(průběh léčby, vysvětlení zákroků atp.)
ano
Kolik času může rodič trávit se svým dítětem - přesněji, kolik hodin denně má ke svému dítěti volný přístup (přijatý rodič, nepřijatý rodič) ?přijatý rodič - 24 hodin denně
nepřijatý rodič - dle domluvy i celý den
Může být rodič, projeví-li o to zájem, přítomen vizitě?ano
Mohou být rodiče (na Vašem oddělení, příp. ve Vaší nemocnici) s dítětem v den operace - před operací i po ní?operace nejsou prováděny
Jakým způsobem si může ležící pacient přivolat službu konající sestru?není třeba, sestra je většinou na pokojích
Kde je přijatý rodič ubytován? Kolik za co platí?standard (není na pokoji s dítětem) je zdarma, doprovod dětí starších 6-ti let - 200,- Kč / den, 3 lůžka nadstandardní (matka + dítě) - s indikací lékaře 120,- Kč, bez indikace 320,- Kč
Jakou možnost ubytování a stravování mají nepřijatí rodiče, kteří přesto chtějí se svým dítětem zůstat?není možnost, rodiče, kteří přijíždějí z daleka jsou hospitalizováni s dítětem
Mají rodiče na oddělení možnost uvařit si např. čaj nebo kávu?automat, nová místnost pro rodiče s mikrovlnou troubou, lednicí, TV
Vyplnil(a):Anna Hrubá, vedoucí sestra
Poznámka: 
údaje aktualizovány k datu:6. 12. 2001