Tiskové materiály
 

PRŮVODCE PO DĚTSKÝCH NEMOCNICÍCH

Dílčí část projektu Sdružení Klíček podpořeného Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR. Partnery projektu jsou Nadační fond Klíček a obecně prospěšná společnost Energeia, o.p.s.

Vážení,

obracíme se na Vás s prosbou o aktualizaci dat o Vašem pracovišti do chystaného knižního vydání „Průvodce po dětských nemocnicích“. Pokud Vaše pracoviště nebylo v minulosti do databáze zahrnuto, prosíme Vás o vyplnění přiloženého dotazníku.

Průvodce po dětských nemocnicích by měl jak zdravotníkům, tak rodinám hospitalizovaných dětí přinést inspiraci a srovnání.

Mnohá zdravotnická zařízení například nebyla v minulosti koncipována jako pracoviště přijímající k hospitalizaci společně s dětmi i jejich rodiče, a otevírají-li se dnes rodičům, musejí řešit nové situace a problémy. v českých nemocnicích se v minulých letech také začaly uplatňovat nové role, známé dosud spíše ze zahraničí: dobrovolníci, herní specialisté (někdy nepřesně označovaní jako herní terapeuti), duchovní, nemocniční klauni.

Kromě datové části bude průvodce obsahovat také část textovou, kam zařazujeme mj. rozhovory i autorské příspěvky jak zdravotníků, tak rodičů a dětských pacientů. Chystaný průvodce tak nabízí všem nemocnicím a oddělením v České republice, kde jsou hospitalizovány děti, možnost podělit se o své zkušenosti a náměty, a také o vlastní řešení případných problémů, které s hospitalizací dětí a s novými formami péče o děti v nemocnici souvisejí.

Chcete-li se o své zkušenosti podělit, kontaktujte nás na telefonním čísle 775 204 109 nebo e-mailem.

Kniha by měla jít do tisku na sklonku letošního roku, paralelně s tištěnou verzí bude vznikat i verze elektronická, dostupná na CD i na internetu.

Děkujeme.

Za Sdružení Klíček:

Jiří Královec, president správní rady


Tento dopis ve formátu PDF.

 
PRŮZKUM NEMOCNIC
VSTUP K DATŮM
DOTAZNÍKY
Dětské oddělení
Novorozenecké oddělení
Srovnávací otázka
Průvodní dopis
 


O Nadačním fondu Klíček | Kontakt | Webmaster
Copyright © 2006-7, Nadační fond Klíček