Webové stránky
WWW.DETIVNEMOCNICI.CZ
procházejí průběžnou úpravou.Charta práv hospitalizovaných dětí
Evropské asociace na podporu dětí v nemocnici (EACH)

V českém znění zde přinášíme plný komentovaný text charty práv hospitalizovaných dětí, jak jej formulovala Evropská asociace na podporu dětí v nemocnici (European Association for Children in Hospital - EACH), jejímž řádným členem se náš Nadační fond Klíček, jako první organizace ze zemí střední a východní Evropy, v září 2007 stal.

Charta je velmi důležitým etickým kodexem, který je těsně provázán s Úmluvou o právech dítěte - mezinárodní právní normou, k jejímuž dodržování se Česká republika, jako ostatně většina zemí světa, svým podpisem zavázala.

Podrobnější informace:

Z původní verze webových stránek:

   


O Nadačním fondu Klíček | Kontakt | Webmaster
Copyright © 2006-18, Nadační fond Klíček