Webové stránky
WWW.DETIVNEMOCNICI.CZ
procházejí úpravou.
Mezinárodní konference
PEDIATRIE Z DRUHÉ STRANY


Praha, 12. září 2014

Konference je součástí programu zasedání Evropské asociace na podporu dětí v nemocnici, konaného v Praze ve dnech 10. – 14. září 2014.

Na konferenci bude představeno české vydání knihy britské autorky June Jolly "Pediatrie z druhé strany" - publikace, podle níž je celá konference nazvána, praktickou formou seznamuje s principy family-centred care (péče zaměřené na celou rodinu nemocného dítěte).

Čestným hostem konference je zakladatelka dětské hospicové péče, Sestra Frances Dominica z Velké Británie.

Podrobné informace a registrační formulář naleznete na stránkách
www.children-in-hospital.org.Charta práv hospitalizovaných dětí
Evropské asociace na podporu dětí v nemocnici (EACH)

V českém znění zde přinášíme plný komentovaný text charty práv hospitalizovaných dětí, jak jej formulovala Evropská asociace na podporu dětí v nemocnici (European Association for Children in Hospital - EACH), jejímž řádným členem se náš Nadační fond Klíček, jako první organizace ze zemí střední a východní Evropy, v září 2007 stal.

Charta je velmi důležitým etickým kodexem, který je těsně provázán s Úmluvou o právech dítěte - mezinárodní právní normou, k jejímuž dodržování se Česká republika, jako ostatně většina zemí světa, svým podpisem zavázala.

Podrobnější informace:

Z původní verze webových stránek:

   


O Nadačním fondu Klíček | Kontakt | Webmaster
Copyright © 2006-14, Nadační fond Klíček