[mapa krajů] [seznam nemocnic]

Datum vyplnění dotazníku: 10.12.2007
Nemocnice: Uherskohradišťská nemocnice, a.s.
Oddělení: Novorozenecké oddělení
Adresa: J.E. Purkyně 365, 686  68  Uherské Hradiště
Počet lůžek pro děti: 16 lůžek pro fyziologické novorozence, 4 lůžka pro pathologické novorozence.
Počet lůžek pro maminky: 17 + 2 (pooperační pokoj)
Je u vás možnost ošetřování systémem "rooming-in"? Ano.
Kolika dětem s maminkami můžete tuto možnost nabídnout? 20
Jde o standardní službu, nebo za ni maminky něco platí? Standardní služba, neplatí.
Mají maminky možnost ubytovat se v nemocnici mimo vaše oddělení? Ano.
Kde a za jakých podmínek? Na dětském oddělení.
Máte k dispozici i tzv. nadstandardní pokoje (či nadstandardní lůžka)? Ano, 3 pokoje, celkem 3 lůžka.
Pokud ano, jak jsou vybavené, jak se o nich rodiče dozvědí, kolik za jejich využití platí? Lůžko matky + lůžko dítěte, přebalovací pult, vanička, umyvadlo, stolek, 2 křesla, sprcha + WC, televize.
Je u vás možné společné ubytování obou rodičů i s miminkem?
Kolik za takové ubytování rodiče platí?
Není.
Má maminka možnost nepřetržitého kontaktu se svým dítětem?
Pokud ne, jaká existují omezení?
Dítě je krátce od maminky odloučeno po porodu, než je maminka z porodního sálu přeložena na pokoj šestinedělí.
Pokud miminko vyžaduje specializovanou péči, doporučujete maminkám, aby odjely domů, nebo aby setrvaly? Aby setrvaly.
Pokud setrvají, co jim můžete nabídnout (ubytování, strava atp. – jakou částku za co zaplatí)? Pokud setrvají s dítětem - ubytování a stravu. Neplatí.
Kým a jak často je maminka informována o zdravotním stavu svého děťátka a o dalším postupu léčby a péče o ně? Lékařem - dopoledne při vizitě; při změně zdravotního stavu lékařem.
Kdy a za jakých podmínek může miminko vidět tatínek?
Jaká jsou u vás návštěvní omezení nebo doporučení?
Kde se případně návštěvy odehrávají?
U fyziologických novorozenců - při návštěvě matky na pokoji. Po císařském řezu je matka na pooperačním pokoji - dítě je uloženo na novorozeneckém oddělení - otec může dítě vidět denně.
Praktická podpora kojení
Jsou-li u vás hospitalizovány děti vyžadující hned po porodu specializovanou péči, dostávají kolostrum?
Pokud ano, za jak dlouhou dobu po porodu?
Ano.
Jak u vás v praxi vypadá iniciace a udržení laktace u maminek, jejichž novorozenec vyžaduje specializovanou péči? Matky udržují kontakt s dítětem, edukace sestry (ústně, písemné materiály), stimulace + odstříkávání - podpora tvorby a udržení mateřského mléka.
Doporučujete dítě krmit podle časového rozvrhu, nebo podle jeho vlastního rytmu a potřeb? Podle potřeby dítěte.
Má maminka možnost neomezovaného přístupu ke svému dítěti? Ano, kromě provádění odborných výkonů u dítěte - kanylace, zavádění infuse, odběry krve.
Má vaše pracoviště možnost pasterizace mateřského mléka? Ano.
Jak je u vás krmeno dítě, které nemůže sát od maminky? Savičkou (rozštěp, matka nemá mateř. mléko), alternativně stříkačkou.
Prostor pro poznámky: 0
Dotazník vyplnil(a): Hana Borovská - vedoucí staniční sestra
Telefon: 572 529 592

[mapa krajů] [seznam nemocnic]