[mapa krajů] [seznam nemocnic]

Datum vyplnění dotazníku: 9.12.2007
Nemocnice: Kroměřížská nemocnice, a.s.
Oddělení: Novorozenecké oddělení
Adresa: Havlíčkova 660, 767  01  Kroměříž
Počet lůžek pro děti: 20
Počet lůžek pro maminky: 20
Je u vás možnost ošetřování systémem "rooming-in"? Ano.
Kolika dětem s maminkami můžete tuto možnost nabídnout? 20
Jde o standardní službu, nebo za ni maminky něco platí? Standardní služba.
Mají maminky možnost ubytovat se v nemocnici mimo vaše oddělení? Ne.
Kde a za jakých podmínek? 0
Máte k dispozici i tzv. nadstandardní pokoje (či nadstandardní lůžka)? Ano, 1 pokoj.
Pokud ano, jak jsou vybavené, jak se o nich rodiče dozvědí, kolik za jejich využití platí? Pokoj je vybaven barevnou televizí, lednice, telefon, rychlovarná konvice, platba 200,- Kč/1 den.
Je u vás možné společné ubytování obou rodičů i s miminkem?
Kolik za takové ubytování rodiče platí?
Ano, na nadstandardním pokoji.
Má maminka možnost nepřetržitého kontaktu se svým dítětem?
Pokud ne, jaká existují omezení?
Ano.
Pokud miminko vyžaduje specializovanou péči, doporučujete maminkám, aby odjely domů, nebo aby setrvaly? Doporučujeme, aby setrvaly s miminkem.
Pokud setrvají, co jim můžete nabídnout (ubytování, strava atp. – jakou částku za co zaplatí)? Maminka zůstává s dítětem na oddělení, pokračuje v hospitalizaci.
Kým a jak často je maminka informována o zdravotním stavu svého děťátka a o dalším postupu léčby a péče o ně? Maminka je informována o zdravotním stavu svého miminka, o péči o novorozence lékařem - minimálně 1 krát denně na vizitě, při změně zdravotního stavu několikrát za den.
Kdy a za jakých podmínek může miminko vidět tatínek?
Jaká jsou u vás návštěvní omezení nebo doporučení?
Kde se případně návštěvy odehrávají?
Otec bývá často přítomen u porodu, může vidět miminko ihned, návštěvy probíhají na pokojích.
Praktická podpora kojení
Jsou-li u vás hospitalizovány děti vyžadující hned po porodu specializovanou péči, dostávají kolostrum?
Pokud ano, za jak dlouhou dobu po porodu?
Kolostrum - ano, podáváno, jakmile zdravotní stav dítěte dovolí příjem potravy.
Jak u vás v praxi vypadá iniciace a udržení laktace u maminek, jejichž novorozenec vyžaduje specializovanou péči? Na oddělení pracují laktační poradkyně, které se maminkám věnují, maminky jsou poučeny o důležitosti laktace.
Doporučujete dítě krmit podle časového rozvrhu, nebo podle jeho vlastního rytmu a potřeb? Maminka krmí dítě podle vlastních potřeb a vlastního rytmu.
Má maminka možnost neomezovaného přístupu ke svému dítěti? Ano.
Má vaše pracoviště možnost pasterizace mateřského mléka? Ano, vlastní pasterizátor.
Jak je u vás krmeno dítě, které nemůže sát od maminky? Pokud maminka nemůže z jakéhokoliv důvodu kojit, krmíme dítě sondou, stříkačkou, kádinkou, krmení přes prst.
Prostor pro poznámky: 0
Dotazník vyplnil(a): Ivana Dvořáková – vrchní sestra dětského oddělení
Telefon: 573 322 265

[mapa krajů] [seznam nemocnic]