[mapa krajů] [seznam nemocnic]

Datum vyplnění dotazníku: 17.11.2007
Nemocnice: Vsetínská nemocnice a.s.
Oddělení: Novorozenecké oddělení
Adresa: Nemocniční 955, 755  32  Vsetín
Počet lůžek pro děti: 17, (celkový počet lůžek dětského oddělení: 48)
Počet lůžek pro maminky: 17
Je u vás možnost ošetřování systémem "rooming-in"? Péče o novorozence výhradně systémem dítě s matkou.
Kolika dětem s maminkami můžete tuto možnost nabídnout? Všem.
Jde o standardní službu, nebo za ni maminky něco platí? Jde o standardní službu. Péče o doprovod dětí do 6 let věku včetně je hrazen ze zdravotního pojištění, poplatky jsou podle zákona č. 261/2007 Sb.
Mají maminky možnost ubytovat se v nemocnici mimo vaše oddělení? Ne, ani to není nutné.
Kde a za jakých podmínek? 0
Máte k dispozici i tzv. nadstandardní pokoje (či nadstandardní lůžka)? Ne, nabízíme jen standardní péči, která je dostatečně komfortní.
Pokud ano, jak jsou vybavené, jak se o nich rodiče dozvědí, kolik za jejich využití platí? 0
Je u vás možné společné ubytování obou rodičů i s miminkem?
Kolik za takové ubytování rodiče platí?
Ne.
Má maminka možnost nepřetržitého kontaktu se svým dítětem?
Pokud ne, jaká existují omezení?
Ano.
Pokud miminko vyžaduje specializovanou péči, doporučujete maminkám, aby odjely domů, nebo aby setrvaly? Doporučujeme být s dítětem.
Pokud setrvají, co jim můžete nabídnout (ubytování, strava atp. – jakou částku za co zaplatí)? Hospitalizaci coby zdravý průvodce nemocného, úhrada ze zdravotního pojištění.
Kým a jak často je maminka informována o zdravotním stavu svého děťátka a o dalším postupu léčby a péče o ně? Denně u visity lékařem, na vyžádání primářem.
Kdy a za jakých podmínek může miminko vidět tatínek?
Jaká jsou u vás návštěvní omezení nebo doporučení?
Kde se případně návštěvy odehrávají?
Kdykoliv na pokoji, doporučuje se omezit počet navštěvujících.
Praktická podpora kojení
Jsou-li u vás hospitalizovány děti vyžadující hned po porodu specializovanou péči, dostávají kolostrum?
Pokud ano, za jak dlouhou dobu po porodu?
Jsme Baby Friendly Hospital, plníme prolaktační program, plně kojení jsou prakticky všichni novorozenci.
Jak u vás v praxi vypadá iniciace a udržení laktace u maminek, jejichž novorozenec vyžaduje specializovanou péči?Viz předchozí odpověď.
Doporučujete dítě krmit podle časového rozvrhu, nebo podle jeho vlastního rytmu a potřeb? Žádné časové limity, někdy je třeba zdůraznit potřebu častějšího přikládání novorozence k prsu.
Má maminka možnost neomezovaného přístupu ke svému dítěti? Ano.
Má vaše pracoviště možnost pasterizace mateřského mléka? Ne, není to zapotřebí.
Jak je u vás krmeno dítě, které nemůže sát od maminky? Slovo krmit mám za nevhodné.
Prostor pro poznámky: Některé otázky jsou formulovány nešťastně. Tato stránka je určena nejspíše pro právě narozené děti.
Dotazník vyplnil(a): MUDr. Jiří Kilian – primář dětského oddělení
Telefon: 571 490 111

[mapa krajů] [seznam nemocnic]