[mapa krajů] [seznam nemocnic]

Datum vyplnění dotazníku: 23.1.2008
Nemocnice: Krajská nemocnice T. Bati a.s. Zlín
Oddělení: Neonatologické oddělení
Adresa: Havlíčkovo nábřeží 600, 762 75  Zlín
Počet lůžek pro děti: JIP – 6, IMP – 8, RI – 44
Počet lůžek pro maminky: 44
Je u vás možnost ošetřování systémem "rooming-in"? Ano.
Kolika dětem s maminkami můžete tuto možnost nabídnout? 44
Jde o standardní službu, nebo za ni maminky něco platí? Standardní.
Mají maminky možnost ubytovat se v nemocnici mimo vaše oddělení? Ne.
Kde a za jakých podmínek? 0
Máte k dispozici i tzv. nadstandardní pokoje (či nadstandardní lůžka)? Ano.
Pokud ano, jak jsou vybavené, jak se o nich rodiče dozvědí, kolik za jejich využití platí? Jednolůžkové pokoje se soc. zař., lednice, televize, telefon. Informace na internetu, psychoprofylaxe. Využití – kdykoliv. Cena – 525,- Kč.
Je u vás možné společné ubytování obou rodičů i s miminkem?
Kolik za takové ubytování rodiče platí?
Ano, platí jen otec 375,- Kč.
Má maminka možnost nepřetržitého kontaktu se svým dítětem?
Pokud ne, jaká existují omezení?
Ano, omezení nejsou žádná.
Pokud miminko vyžaduje specializovanou péči, doporučujete maminkám, aby odjely domů, nebo aby setrvaly? Doporučujeme, aby setrvaly. Ale vždy individuálně dle stavu stavu dítěte a dohody s rodičkou (u předčasných porodů).
Pokud setrvají, co jim můžete nabídnout (ubytování, strava atp. – jakou částku za co zaplatí)? Máme nasmlouvány s pojišťovou 4 lůžka pro kojící matky na RI – tato využíváme pro matky nezralých dětí – pobyt hradí pojišťovna.
Kým a jak často je maminka informována o zdravotním stavu svého děťátka a o dalším postupu léčby a péče o ně? Lékařem - minimálně 1x denně, při vážném zdravotním stavu i několikrát denně.
Kdy a za jakých podmínek může miminko vidět tatínek?
Jaká jsou u vás návštěvní omezení nebo doporučení?
Kde se případně návštěvy odehrávají?
Ihned po porodu, neboť vysoké procento otců je přítomno u porodu. Návštěvní omezení není, doporučení – v odpoledních hodinách. Návštěvy – na pokoji matek.
Praktická podpora kojení
Jsou-li u vás hospitalizovány děti vyžadující hned po porodu specializovanou péči, dostávají kolostrum?
Pokud ano, za jak dlouhou dobu po porodu?
Kolostrum – ano. Podáváno, jakmile zdravotní stav dítěte dovolí příjem potravy.
Jak u vás v praxi vypadá iniciace a udržení laktace u maminek, jejichž novorozenec vyžaduje specializovanou péči? Na oddělení pracuje několik laktačních poradkyň, které se matkám intenzivně věnují. Matka je poučena o důležitosti laktace. Odstříkává či stimuluje prsní bradavky již několik hodin po porodu, ihned odnáší mateřské mléko i malé množství na JIP či IMP. Zde může být přítomna při krmení dítěte jejím vlastním mat. mlékem – což se nám osvědčilo jako stimul pro udržení laktace.
Doporučujete dítě krmit podle časového rozvrhu, nebo podle jeho vlastního rytmu a potřeb? Zásadně dle vlastního rytmu a potřeb.
Má maminka možnost neomezovaného přístupu ke svému dítěti? Ano.
Má vaše pracoviště možnost pasterizace mateřského mléka? Ano.
Jak je u vás krmeno dítě, které nemůže sát od maminky? Sondou, přes prst stříkačkou, savičkou výjimečně.
Prostor pro poznámky: 0
Dotazník vyplnil(a): Naděžda Kučíková – vrchní sestra nov. odd.
Telefon: 577 552 907

[mapa krajů] [seznam nemocnic]