[mapa krajů] [seznam nemocnic]

Datum vyplnění dotazníku: 20.11.2007
Nemocnice: Krajská nemocnice Tomáše Bati a.s. Zlín
Oddělení: Dětské oddělení
Adresa: Havlíčkovo nábřeží 600, 762  75  Zlín
Telefon: 577 552 847
Mobilní telefon: 724 665 441
E-mail: pilusova@bnzlin.cz
WWW:www.bnzlin.cz
Věkové rozmezí pacientů: 0
Kolik má oddělení lůžek pro děti? 62
Jaký maximální počet rodičů může oddělení přijmout? 20-25
Existují zde nějaká návštěvní omezení? Ano.
Jaké jsou návštěvní dny a hodiny? Každý den 14-16 hod., po domluvě kdykoliv.
Vztahují se návštěvní omezení na rodiče? Ano.
Kde se návštěvy většinou odehrávají? V jídelně, na pokojích.
Mohou na pokoj dítěte? Ano.
Je stanoveno věkové omezení pro návštěvy sourozenců? Ano.
Pokud ano, jaké? Návštěvy kojenců nejsou vhodné.
Má hospitalizované dítě možnost zavolat si z nemocnice domů? Ano.
Může dítěti někdo zatelefonovat na oddělení? Ano.
Jak je postaráno o volný čas dítěte? Učitelky ZŠ, MŠ.
Seznamuje někdo dítě s tím, co ho v nemocnici čeká?
(průběh léčby, vysvětlení zákroků atp.)
Ano.
Kolik hodin denně má ke svému dítěti přístup přijatý a nepřijatý rodič? Přijatý rodič 24 hod., nepřijatý rodič dle domluvy.
Může být rodič, projeví-li o to zájem, přítomen vizitě? Ano.
Mohou být rodiče s dítětem v den operace – před operací i po ní? Ano.
Jakým způsobem si může ležící pacient přivolat sestru? Dorozumívací zařízení.
Kde je přijatý rodič ubytován? Na pokoji s dítětem nebo na stejném patře jiný pokoj.
Kolik za co platí? 0
Jakou možnost ubytování a stravování mají nepřijatí rodiče, kteří se rozhodnout s dítětem zůstat? Stravování - nemocniční bufet.
Mají rodiče možnost uvařit si na oddělení čaj nebo kávu? Ano, uvaří jim sestra nebo sanitárka.
Vyplnil(a)(jméno, funkce) Alena Pilušová – vrchní sestra
Poznámka:
(sem, prosím, napište všechno, co byste rádi do dotazníku doplnili)
Ráda bych znala srovnání naší nemocnice s jinými.
Údaje z předešlé aktualizační vlny: Klikněte sem

[mapa krajů] [seznam nemocnic]