[mapa krajů] [seznam nemocnic]

Datum vyplnění dotazníku: 18.11.2007
Nemocnice: Vsetínská nemocnice a.s.
Oddělení: Dětské oddělení
Adresa: Nemocniční 955, 755  32  Vsetín
Telefon: 571 490 111
Mobilní telefon: 0
E-mail: detske@nemocnice-vs.cz, kilian@nemocnice-vs.cz
WWW:www.nemocnice-vs.cz
Věkové rozmezí pacientů: 0
Kolik má oddělení lůžek pro děti? 48, z toho 17 pro právě narozené.
Jaký maximální počet rodičů může oddělení přijmout? Není omezeno.
Existují zde nějaká návštěvní omezení? Ne.
Jaké jsou návštěvní dny a hodiny? Stálý, volný přístup k dítěti.
Vztahují se návštěvní omezení na rodiče? Ne.
Kde se návštěvy většinou odehrávají? Na pokoji, v prostorách oddělení.
Mohou na pokoj dítěte? Ano.
Je stanoveno věkové omezení pro návštěvy sourozenců? Ne.
Pokud ano, jaké? 0
Má hospitalizované dítě možnost zavolat si z nemocnice domů? Ano.
Může dítěti někdo zatelefonovat na oddělení? Ano.
Jak je postaráno o volný čas dítěte? TV, video, pedagogové, výchovné programy, hry, knihy. Průměrná oš. doba je 2,3 dne, takže na zábavu dítě příliš času nemá.
Seznamuje někdo dítě s tím, co ho v nemocnici čeká?
(průběh léčby, vysvětlení zákroků atp.)
Ano.
Kolik hodin denně má ke svému dítěti přístup přijatý a nepřijatý rodič? Bez omezení.
Může být rodič, projeví-li o to zájem, přítomen vizitě? Ano.
Mohou být rodiče s dítětem v den operace – před operací i po ní? Ano.
Jakým způsobem si může ležící pacient přivolat sestru? Vícero způsobů.
Kde je přijatý rodič ubytován? S dítětem.
Kolik za co platí? Pokud jde o doprovod dítěte do 6 let včetně, pak je hrazen ze zdravotního pojištění, jinak dle ceníku. Od 1.1.2008 pak regulační poplatky podle zákona č. 261/2007 Sb.
Jakou možnost ubytování a stravování mají nepřijatí rodiče, kteří se rozhodnout s dítětem zůstat? 0
Mají rodiče možnost uvařit si na oddělení čaj nebo kávu? Ano.
Vyplnil(a)(jméno, funkce) MUDr. Jiří Kilian – primář dětského oddělení
Poznámka:
(sem, prosím, napište všechno, co byste rádi do dotazníku doplnili)
Dětské oddělení Vsetínské nemocnice a.s., Baby Friendly Hospital od roku 1997, LL-C Certifikát ISO 9001:2000 od roku 2005, Národní (SAK.CR) akreditace od 10.1.2007.
Údaje z předešlé aktualizační vlny: Klikněte sem

[mapa krajů] [seznam nemocnic]