[mapa krajů] [seznam nemocnic]

Datum vyplnění dotazníku: 10.12.2007
Nemocnice: Uherskohradišťská nemocnice, a.s.
Oddělení: Dětské oddělení
Adresa: J.E. Purkyně 365, 686  68  Uherské Hradiště
Telefon: 572 529 111
Mobilní telefon: 0
E-mail: nemuh@nemuh.cz
WWW:www.nemuh.cz
Věkové rozmezí pacientů: 0
Kolik má oddělení lůžek pro děti? Oddělení kojenců a batolat 14, oddělení větších dětí 30.
Jaký maximální počet rodičů může oddělení přijmout? 20 míst pro zdravé doprovody.
Existují zde nějaká návštěvní omezení? Návštěvní doba denně 14:15 - 19:00, oddělení JIP individuálně.
Jaké jsou návštěvní dny a hodiny? Stálý, volný přístup k dítěti.
Vztahují se návštěvní omezení na rodiče? Pouze 2 osoby za 1 pacientem, na JIP pouze rodiče.
Kde se návštěvy většinou odehrávají? Pokoj pacientů.
Mohou na pokoj dítěte? Ano.
Je stanoveno věkové omezení pro návštěvy sourozenců? Ano.
Pokud ano, jaké? Dětem do 10-ti let jsou návštěvy zakázány.
Má hospitalizované dítě možnost zavolat si z nemocnice domů? Ano.
Může dítěti někdo zatelefonovat na oddělení? Ano.
Jak je postaráno o volný čas dítěte? Po - Pá: 8:00 - 17:00 je zajištěn provoz MŠ a školní družiny, v dopoledních hodinách ZŠ, hrací koutek na oddělení větších dětí, herna na oddělení kojeneckém.
Seznamuje někdo dítě s tím, co ho v nemocnici čeká?
(průběh léčby, vysvětlení zákroků atp.)
Ano, lékař při vizitě, sestra při přípravě na jednotlivá vyšetření.
Kolik hodin denně má ke svému dítěti volný přístup přijatý a nepřijatý rodič? Přijatý rodič - stále, nepřijatý po dobu návštěv.
Může být rodič, projeví-li o to zájem, přítomen vizitě? Ano.
Mohou být rodiče s dítětem v den operace – před operací i po ní? Ano.
Jakým způsobem si může ležící pacient přivolat sestru? Signalizační zařízení u lůžka.
Kde je přijatý rodič ubytován? Spolu s dítětem na pokoji.
Kolik za co platí? Dítě do 6 let věku: jednolůžkový pokoj: 150,- Kč, dvoulůžkový pokoj: 100,- Kč, mimo oddělení: 0,- Kč. Dítě nad 6 let věku: jednolůžkový pokoj: 350,- Kč, dvoulůžkový pokoj: 300,- Kč, mimo oddělení: 200,- Kč Platí se maximálně za 10 dnů pobytu. První a poslední den se sčítá.
Jakou možnost ubytování a stravování mají nepřijatí rodiče, kteří se rozhodnout s dítětem zůstat? Ubytování nelze zajistit, je umožněn pobyt na pokoji, event. vycházka v areálu.
Mají rodiče možnost uvařit si na oddělení čaj nebo kávu? Ano, automat v budově.
Vyplnil(a)(jméno, funkce) Hana Borovská - vedoucí staniční sestra
Poznámka:
(sem, prosím, napište všechno, co byste rádi do dotazníku doplnili)
0
Údaje z předešlé aktualizační vlny: Klikněte sem

[mapa krajů] [seznam nemocnic]