[mapa krajů] [seznam nemocnic]

Datum vyplnění dotazníku: 9.12.2007
Nemocnice: Kroměřížská nemocnice, a.s.
Oddělení: Dětské oddělení
Adresa: Havlíčkova 660, 767  01  Kroměříž
Telefon: 573 322 265
Mobilní telefon: 0
E-mail: ivadv@volny.cz
WWW:www.nem-km.cz
Věkové rozmezí pacientů: 0
Kolik má oddělení lůžek pro děti? 30
Jaký maximální počet rodičů může oddělení přijmout? 5, dle možností přizpůsobíme i více lůžek.
Existují zde nějaká návštěvní omezení? Ne.
Jaké jsou návštěvní dny a hodiny? Stálý, volný přístup k dítěti.
Vztahují se návštěvní omezení na rodiče? Ne.
Kde se návštěvy většinou odehrávají? Na pokoji, v jídelně.
Mohou na pokoj dítěte? Ano.
Je stanoveno věkové omezení pro návštěvy sourozenců? Ne.
Pokud ano, jaké? 0
Má hospitalizované dítě možnost zavolat si z nemocnice domů? Ano.
Může dítěti někdo zatelefonovat na oddělení? Ano.
Jak je postaráno o volný čas dítěte? Volný čas vyplňují speciální pedagogové ZŠ, MŠ.
Seznamuje někdo dítě s tím, co ho v nemocnici čeká?
(průběh léčby, vysvětlení zákroků atp.)
Ano.
Kolik hodin denně má ke svému dítěti volný přístup přijatý a nepřijatý rodič? Bez omezení.
Může být rodič, projeví-li o to zájem, přítomen vizitě? Ano, rodič je vždy u vizity přítomen.
Mohou být rodiče s dítětem v den operace – před operací i po ní? Ano.
Jakým způsobem si může ležící pacient přivolat sestru? Na pokojích je k dispozici dětem signalizační zařízení.
Kde je přijatý rodič ubytován? Rodič je přijatý přímo na oddělení, je společně s dítětem na pokoji.
Kolik za co platí? Nad 6 let věku dítěte 250,- kč/1 den.
Jakou možnost ubytování a stravování mají nepřijatí rodiče, kteří se rozhodnout s dítětem zůstat? Pokud je volná kapacita lůžek, přijímá se každý rodič, který o to projeví zájem. Nepřijatý rodič si stravu musí zajistit sám, na noc odchází domů.
Mají rodiče možnost uvařit si na oddělení čaj nebo kávu? Ano, na oddělení je k dispozici rychlovarná konvice, mikrovlná trouba.
Vyplnil(a)(jméno, funkce) Irena Dvořáková – vrchní sestra dětského oddělení
Poznámka:
(sem, prosím, napište všechno, co byste rádi do dotazníku doplnili)
0
Údaje z předešlé aktualizační vlny: Klikněte sem

[mapa krajů] [seznam nemocnic]