[mapa krajů] [seznam nemocnic]

Datum vyplnění dotazníku: 12.11. 2007
Nemocnice: Nemocnice Most
Oddělení: Novorozenecký úsek a perinatologické centrum při dětském a dorostovém oddělení
Adresa: J.E. Purkyně 270, 436 64  Most
Počet lůžek pro děti: 50
Počet lůžek pro maminky: 25 - 30 lůžek pro matky s fyziologickým novorozencem a 6 - 8 lůžek pro matky s novorozencem s nízkou porodní hmotností.
Je u vás možnost ošetřování systémem "rooming-in"? Ano.
Kolika dětem s maminkami můžete tuto možnost nabídnout? Každý fyziologický novorozenec je ošetřován systémem rooming-in.
Jde o standardní službu, nebo za ni maminky něco platí? Standardní služba.
Mají maminky možnost ubytovat se v nemocnici mimo vaše oddělení? Není zapotřebí.
Kde a za jakých podmínek? 0
Máte k dispozici i tzv. nadstandardní pokoje (či nadstandardní lůžka)? Ano.
Pokud ano, jak jsou vybavené, jak se o nich rodiče dozvědí, kolik za jejich využití platí? 1 x plně vybavené apartmá s možností ubytování otce - cena 700,- Kč/den. 4 x nadstandardní pokoj s televizí, telefonem, lednicí a sociálním zařízením, cena 300,- Kč. U obou možnost výběru ze tří druhů jídel.
Je u vás možné společné ubytování obou rodičů i s miminkem?
Kolik za takové ubytování rodiče platí?
Ano, v apartmánu.
Má maminka možnost nepřetržitého kontaktu se svým dítětem?
Pokud ne, jaká existují omezení?
Ano.
Pokud miminko vyžaduje specializovanou péči, doporučujete maminkám, aby odjely domů, nebo aby setrvaly? Aby setrvaly.
Pokud setrvají, co jim můžete nabídnout (ubytování, strava atp. – jakou částku za co zaplatí)? Matky jsou hospitalizovány na standardních lůžkách, zatím neplatí.
Kým a jak často je maminka informována o zdravotním stavu svého děťátka a o dalším postupu léčby a péče o ně? Lékařem a sestrou, i několikrát denně.
Kdy a za jakých podmínek může miminko vidět tatínek?
Jaká jsou u vás návštěvní omezení nebo doporučení?
Kde se případně návštěvy odehrávají?
Bez omezení, u lůžka.
Praktická podpora kojení
Jsou-li u vás hospitalizovány děti vyžadující hned po porodu specializovanou péči, dostávají kolostrum?
Pokud ano, za jak dlouhou dobu po porodu?
Ano, co nejdříve, dle stavu dítěte.
Jak u vás v praxi vypadá iniciace a udržení laktace u maminek, jejichž novorozenec vyžaduje specializovanou péči? Dítě přikládáme co nejdříve k prsu, jakmile to umožňuje jeho zdravotní stav, do té doby matka mateřské mléko odstříkává, toto je pak podáváno jejímu dítěti.
Doporučujete dítě krmit podle časového rozvrhu, nebo podle jeho vlastního rytmu a potřeb? Dítě je krmeno dle vlastního rytmu.
Má maminka možnost neomezovaného přístupu ke svému dítěti? Ano.
Má vaše pracoviště možnost pasterizace mateřského mléka? Ano, na pracovišti je banka mateřského mléka.
Jak je u vás krmeno dítě, které nemůže sát od maminky? Lžičkou, kádinkou, pokud to vyžaduje zdravotní stav dítěte ev. sondou.
Prostor pro poznámky: Od roku 1996 má oddělení statut "Baby friendly hospital".
Dotazník vyplnil(a): MUDr. J. Biolek – primář
Telefon: 476 171 111

[mapa krajů] [seznam nemocnic]