[mapa krajů] [seznam nemocnic]

Datum vyplnění dotazníku: 18.1. 2007
Nemocnice: Nemocnice Žatec, o.p.s.
Oddělení: Novorozenecké
Adresa: Husova 2796, 438 44  Žatec
Počet lůžek pro děti: 8
Počet lůžek pro maminky: 8
Je u vás možnost ošetřování systémem "rooming-in"? Ano.
Kolika dětem s maminkami můžete tuto možnost nabídnout? Všem.
Jde o standardní službu, nebo za ni maminky něco platí? Standardní.
Mají maminky možnost ubytovat se v nemocnici mimo vaše oddělení? Ne.
Kde a za jakých podmínek? 0
Máte k dispozici i tzv. nadstandardní pokoje (či nadstandardní lůžka)? Ne.
Pokud ano, jak jsou vybavené, jak se o nich rodiče dozvědí, kolik za jejich využití platí? 0
Je u vás možné společné ubytování obou rodičů i s miminkem?
Kolik za takové ubytování rodiče platí?
Ne.
Má maminka možnost nepřetržitého kontaktu se svým dítětem?
Pokud ne, jaká existují omezení?
Ano.
Pokud miminko vyžaduje specializovanou péči, doporučujete maminkám, aby odjely domů, nebo aby setrvaly? Aby setrvaly.
Pokud setrvají, co jim můžete nabídnout (ubytování, strava atp. – jakou částku za co zaplatí)? Neplatí - zdarma.
Kým a jak často je maminka informována o zdravotním stavu svého děťátka a o dalším postupu léčby a péče o ně? Denně primářem při vizitě i mimo.
Kdy a za jakých podmínek může miminko vidět tatínek?
Jaká jsou u vás návštěvní omezení nebo doporučení?
Kde se případně návštěvy odehrávají?
Otec může být při porodu, jinak v návštěvní dobu 14:00 – 15:30, po dohodě kdykoliv.
Praktická podpora kojení
Jsou-li u vás hospitalizovány děti vyžadující hned po porodu specializovanou péči, dostávají kolostrum?
Pokud ano, za jak dlouhou dobu po porodu?
Nejsou hospitalizováni na našem oddělení.
Jak u vás v praxi vypadá iniciace a udržení laktace u maminek, jejichž novorozenec vyžaduje specializovanou péči? Stimulace, masáž, odstříkávání, edukace, názorná ukázka.
Doporučujete dítě krmit podle časového rozvrhu, nebo podle jeho vlastního rytmu a potřeb? Podle vlastního rytmu a potřeb.
Má maminka možnost neomezovaného přístupu ke svému dítěti? Ano.
Má vaše pracoviště možnost pasterizace mateřského mléka? Ne, mateřské mléko odesíláme do banky mateřského mléka v Mostě.
Jak je u vás krmeno dítě, které nemůže sát od maminky? Alternativně – lžičkou, stříkačkou, kádinkou.
Prostor pro poznámky: Maminky jsou s dětmi na pokojích, všechny pokoje jsou nadstandardně vybaveny.
Dotazník vyplnil(a): D. Zemanová – vrchní sestra
Telefon: 415 748 237

[mapa krajů] [seznam nemocnic]