[mapa krajů] [seznam nemocnic]

Datum vyplnění dotazníku: 15.11. 2007
Nemocnice: Nemocnice Teplice, p.o.
Oddělení: Novorozenecké oddělení
Adresa: Duchcovská 53, 415 29  Teplice
Počet lůžek pro děti: 16
Počet lůžek pro maminky: 16
Je u vás možnost ošetřování systémem "rooming-in"? Ano.
Kolika dětem s maminkami můžete tuto možnost nabídnout? Všem, jiný systém nemáme.
Jde o standardní službu, nebo za ni maminky něco platí? Standard, zdarma.
Mají maminky možnost ubytovat se v nemocnici mimo vaše oddělení? Gyn. odd. a dětské oddělení.
Kde a za jakých podmínek? Zdarma.
Máte k dispozici i tzv. nadstandardní pokoje (či nadstandardní lůžka)? Ano.
Pokud ano, jak jsou vybavené, jak se o nich rodiče dozvědí, kolik za jejich využití platí? Jednolůžkový pokoj s lednicí, televizí, telefonem, vlastním soc. zařízením, možností návštěv 24 hod. denně. Pro dítě veškeré vybavení potřebné k péči. Cena 400,- Kč/den.
Je u vás možné společné ubytování obou rodičů i s miminkem?
Kolik za takové ubytování rodiče platí?
Pouze pro matku.
Má maminka možnost nepřetržitého kontaktu se svým dítětem?
Pokud ne, jaká existují omezení?
Ano.
Pokud miminko vyžaduje specializovanou péči, doporučujete maminkám, aby odjely domů, nebo aby setrvaly? Doporučujeme setrvat.
Pokud setrvají, co jim můžete nabídnout (ubytování, strava atp. – jakou částku za co zaplatí)? Standardní péči rodičky -zdarma. Platba pouze při ubytování na nadstandardním pokoji (400,-Kč).
Kým a jak často je maminka informována o zdravotním stavu svého děťátka a o dalším postupu léčby a péče o ně? Lékařem - dle potřeby kdykoliv, minimálně 2x denně. Sestrou kdykoliv.
Kdy a za jakých podmínek může miminko vidět tatínek?
Jaká jsou u vás návštěvní omezení nebo doporučení?
Kde se případně návštěvy odehrávají?
V návštěvních hodinách: všední dny 15:00 – 17:00, so, ne 14:00-16:00. Individuálně dle dohody. Nadstandardní pokoj 24 hodin denně.
Praktická podpora kojení
Jsou-li u vás hospitalizovány děti vyžadující hned po porodu specializovanou péči, dostávají kolostrum?
Pokud ano, za jak dlouhou dobu po porodu?
Ano. Dle stavu dítěte a matky. Pasterizovaná mléka od jiných matek neužíváme.
Jak u vás v praxi vypadá iniciace a udržení laktace u maminek, jejichž novorozenec vyžaduje specializovanou péči? Odsávání mléka.
Doporučujete dítě krmit podle časového rozvrhu, nebo podle jeho vlastního rytmu a potřeb? Vlastní rytmus a dle potřeby
Má maminka možnost neomezovaného přístupu ke svému dítěti? Ano, ale děti matkám nenutíme - pokud je matka vyčerpaná má zdravotní potíže apod., přebírá zdravotní péči personál.
Má vaše pracoviště možnost pasterizace mateřského mléka? Ne.
Jak je u vás krmeno dítě, které nemůže sát od maminky? Injekční stříkačkou.
Prostor pro poznámky: 0
Dotazník vyplnil(a): MUDr. Filip Kašák
Telefon: 416 723 749

[mapa krajů] [seznam nemocnic]