[mapa krajů] [seznam nemocnic]

Datum vyplnění dotazníku: 12.11. 2007
Nemocnice: Lužická nemocnice Rumburk
Oddělení: Dětské oddělení - novorozenci
Adresa: U Nemocnice 10, 408 01  Rumburk
Počet lůžek pro děti: 10
Počet lůžek pro maminky: 10
Je u vás možnost ošetřování systémem "rooming-in"? Ano.
Kolika dětem s maminkami můžete tuto možnost nabídnout? Všem.
Jde o standardní službu, nebo za ni maminky něco platí? Ne.
Mají maminky možnost ubytovat se v nemocnici mimo vaše oddělení? Ne.
Kde a za jakých podmínek? 0
Máte k dispozici i tzv. nadstandardní pokoje (či nadstandardní lůžka)? Ano.
Pokud ano, jak jsou vybavené, jak se o nich rodiče dozvědí, kolik za jejich využití platí? Dvě matky společné sociální zařízení, TV, lednice, konvice, telefon, neomezené návštěvy – 300,-Kč denně.
Je u vás možné společné ubytování obou rodičů i s miminkem?
Kolik za takové ubytování rodiče platí?
Ne.
Má maminka možnost nepřetržitého kontaktu se svým dítětem?
Pokud ne, jaká existují omezení?
Ano.
Pokud miminko vyžaduje specializovanou péči, doporučujete maminkám, aby odjely domů, nebo aby setrvaly? Aby setrvaly.
Pokud setrvají, co jim můžete nabídnout (ubytování, strava atp. – jakou částku za co zaplatí)? Vše zdarma.
Kým a jak často je maminka informována o zdravotním stavu svého děťátka a o dalším postupu léčby a péče o ně? Lékařem alespoň 2 x denně, sestrou dle potřeby a úrovně informací.
Kdy a za jakých podmínek může miminko vidět tatínek?
Jaká jsou u vás návštěvní omezení nebo doporučení?
Kde se případně návštěvy odehrávají?
Návštěvní místnost – neomezeně.
Praktická podpora kojení
Jsou-li u vás hospitalizovány děti vyžadující hned po porodu specializovanou péči, dostávají kolostrum?
Pokud ano, za jak dlouhou dobu po porodu?
Pouze od matky.
Jak u vás v praxi vypadá iniciace a udržení laktace u maminek, jejichž novorozenec vyžaduje specializovanou péči? Výuka sestrami, edukační video.
Doporučujete dítě krmit podle časového rozvrhu, nebo podle jeho vlastního rytmu a potřeb? Podle vlastního rytmu.
Má maminka možnost neomezovaného přístupu ke svému dítěti? Ano.
Má vaše pracoviště možnost pasterizace mateřského mléka? Ne.
Jak je u vás krmeno dítě, které nemůže sát od maminky? Alternativně – lžičkou, stříkačkou.
Prostor pro poznámky:
Dotazník vyplnil(a): MUDr. Dalibor Karbula – primář dětského oddělení
Telefon: 412 332 551

[mapa krajů] [seznam nemocnic]