[mapa krajů] [seznam nemocnic]

Datum vyplnění dotazníku: 9.1. 2008
Nemocnice: Městská nemocnice v Litoměřicích
Oddělení: Novorozenecké oddělení
Adresa: Žitenická ul. 18, 412 01  Litoměřice
Počet lůžek pro děti: 18
Počet lůžek pro maminky: 18
Je u vás možnost ošetřování systémem "rooming-in"? Ano.
Kolika dětem s maminkami můžete tuto možnost nabídnout? Všem.
Jde o standardní službu, nebo za ni maminky něco platí? Standardní služba.
Mají maminky možnost ubytovat se v nemocnici mimo vaše oddělení? Ano, dětské oddělení.
Kde a za jakých podmínek? Standardní lůžko na mateřském pokoji.
Máte k dispozici i tzv. nadstandardní pokoje (či nadstandardní lůžka)? Ano.
Pokud ano, jak jsou vybavené, jak se o nich rodiče dozvědí, kolik za jejich využití platí? Samostatná jednotka s vlastním sociálním zařízením, vybavená zařízením a pomůckami pro ošetřování novorozence během pobytu viz www. stránky naší nemocnice.
Je u vás možné společné ubytování obou rodičů i s miminkem?
Kolik za takové ubytování rodiče platí?
Ano, je možné na nadstandardním pokoji, více info na našich www. stránkách.
Má maminka možnost nepřetržitého kontaktu se svým dítětem?
Pokud ne, jaká existují omezení?
Ano.
Pokud miminko vyžaduje specializovanou péči, doporučujete maminkám, aby odjely domů, nebo aby setrvaly? Aby setrvaly.
Pokud setrvají, co jim můžete nabídnout (ubytování, strava atp. – jakou částku za co zaplatí)? Pokračování hospitalizace na oddělení šestinedělí.
Kým a jak často je maminka informována o zdravotním stavu svého děťátka a o dalším postupu léčby a péče o ně? Informace o zdravotním stavu podává lékař 2krát denně při vizitě nebo vždy, když dojde ke změně zdravotního stavu miminka.
Kdy a za jakých podmínek může miminko vidět tatínek?
Jaká jsou u vás návštěvní omezení nebo doporučení?
Kde se případně návštěvy odehrávají?
Tatínek kdykoliv, po dohodě s ošetřujícím lékařem nebo primářem oddělení. Návštěvní hodiny - všední dny 15:00 - 17:00 hod. Víkend a svátky 14:00 - 17:00 hod. Návštěvy na pokojích nebo ve společenské místnosti.
Praktická podpora kojení
Jsou-li u vás hospitalizovány děti vyžadující hned po porodu specializovanou péči, dostávají kolostrum?
Pokud ano, za jak dlouhou dobu po porodu?
Ne. Záleží vždy na zdravotním stavu dítěte, pokud u nás zůstává, snažíme se miminko přiložit k prsu ihned, jakmile to jeho zdravotní stav dovolí.
Jak u vás v praxi vypadá iniciace a udržení laktace u maminek, jejichž novorozenec vyžaduje specializovanou péči? Poučení maminky, masáže prsů, odstříkávání mléka, pomoc sestry při přikládání.
Doporučujete dítě krmit podle časového rozvrhu, nebo podle jeho vlastního rytmu a potřeb? Podle jeho vlastního rytmu a jeho potřeb.
Má maminka možnost neomezovaného přístupu ke svému dítěti? Ano.
Má vaše pracoviště možnost pasterizace mateřského mléka? Ano.
Jak je u vás krmeno dítě, které nemůže sát od maminky? Sondička, lžička, inj. stříkačka.
Prostor pro poznámky:
Dotazník vyplnil(a): Božena Haufová - vrchní sestra.
Telefon: 416 723 749

[mapa krajů] [seznam nemocnic]