[mapa krajů] [seznam nemocnic]

Datum vyplnění dotazníku: 12.11. 2007
Nemocnice: Lužická nemocnice Rumburk
Oddělení: Dětské oddělení
Adresa: U Nemocnice 10, 408  01  Rumburk
Telefon: 412 332 551
Mobilní telefon: 724 026 609
E-mail: karbula@nemrum.cz
WWW:www.nemrum.cz
Věkové rozmezí pacientů: 0-19
Kolik má oddělení lůžek pro děti? 20
Jaký maximální počet rodičů může oddělení přijmout? 6
Existují zde nějaká návštěvní omezení? Ano.
Jaké jsou návštěvní dny a hodiny? Denně 14:30 –17:00.
Vztahují se návštěvní omezení na rodiče? Ne.
Kde se návštěvy většinou odehrávají? Na pokojích nebo v herně.
Mohou na pokoj dítěte? Ano.
Je stanoveno věkové omezení pro návštěvy sourozenců? Ne.
Pokud ano, jaké? 0
Má hospitalizované dítě možnost zavolat si z nemocnice domů? Ano.
Může dítěti někdo zatelefonovat na oddělení? Ano.
Jak je postaráno o volný čas dítěte? Herna, školní výuka, péče žákyň zdrav. školy v rámci výuky, péče sester.
Seznamuje někdo dítě s tím, co ho v nemocnici čeká?
(průběh léčby, vysvětlení zákroků atp.)
Sestry, lékaři, paní učitelka.
Kolik hodin denně má k dítěti volný přístup přijatý rodič? Neomezeně.
Kolik hodin denně má k dítěti volný přístup nepřijatý rodič? Dle dohody.
Může být rodič, projeví-li o to zájem, přítomen vizitě? Ano.
Mohou být rodiče s dítětem v den operace – před operací i po ní? Ano.
Jakým způsobem si může ležící pacient přivolat sestru? Zvonkem, pomocí spolupacienta.
Kde je přijatý rodič ubytován? Na pokoji s dítětem.
Kolik za co platí? 50,- Kč za samostatný pokoj, snídaně 20,- Kč, oběd 50,-Kč, večeře 35,- Kč.
Jakou možnost ubytování a stravování mají nepřijatí rodiče, kteří se rozhodnout s dítětem zůstat? Mohou sedět u lůžka dítěte a stravu si zakoupit od nemocnice.
Mají rodiče možnost uvařit si a oddělení čaj nebo kávu? Ano.
Vyplnil(a)(jméno, funkce) MUDr. Dalibor Karbula – primář oddělení
Poznámka:
(sem, prosím, napište všechno, co byste rádi do dotazníku doplnili)
Údaje z předešlé aktualizační vlny:

[mapa krajů] [seznam nemocnic]