[mapa krajů] [seznam nemocnic]

Datum vyplnění dotazníku: 21.1. 2008
Nemocnice: Podřipská nemocnice s poliklinikou Roudnice n. Labem, s.r.o.
Oddělení: Dětské oddělení
Adresa: Alej 17. listopadu 1101, 413  15  Roudnice nad Labem
Telefon: 416 858 111 (oddělení) 416 858 112 (oddělení) 416 858 121 (primář)
Mobilní telefon: 0
E-mail: detske@pnsp.cz
WWW:www.pnsp.cz
Věkové rozmezí pacientů: od narození (novorozenci viz speciální dotazník) do ukončeného 19 roku věku
Kolik má oddělení lůžek pro děti? 31 + 11 novorozenců
Jaký maximální počet rodičů může oddělení přijmout? 8 + mimo oddělení další 3 (zvláštní pokoj)
Existují zde nějaká návštěvní omezení? Ano, ale výjimky jsou možné. Zároveň k jednomu dítěti mohou na návštěvu max. 2 osoby (mohou se prostřídat).
Jaké jsou návštěvní dny a hodiny? Každý den od 14.00 do 19.00 hod.
Vztahují se návštěvní omezení na rodiče? Ne.
Kde se návštěvy většinou odehrávají? Na pokoji, na herně.
Mohou na pokoj dítěte? Ano.
Je stanoveno věkové omezení pro návštěvy sourozenců? Ano.
Pokud ano, jaké? Děti do 6 let pouštíme na návštěvu výjimečně.
Má hospitalizované dítě možnost zavolat si z nemocnice domů? Ano. Na požádání je možné volat i přes služební bezdrátový telefon, což je ale třeba uhradit. Vlastní mobil.
Může dítěti někdo zatelefonovat na oddělení? Ano, na služební telefon.
Jak je postaráno o volný čas dítěte? Dětem se věnuje učitelka (bohužel pouze jedna - šetří se na platech). Původně to byla učitelka MŠ. Nyní působí spíše jako vychovatelka pro všechny děti. Bere děti především do herny. Je na oddělení každý všední den od 8.00 do 16.00. O víkendech se dětem více věnují sestry. Máme perfektně vybavenou hernu (díky sponzorům) - je tam počítač, televize, spousta hraček.
Seznamuje někdo dítě s tím, co ho v nemocnici čeká?
(průběh léčby, vysvětlení zákroků atp.)
Rodiče podepisují informovaný souhlas. Děti školního věku jsou seznamovány s tím, co je čeká, individuálně. Vše je podrobně vysvětleno rodičům.
Kolik hodin denně má k dítěti volný přístup přijatý rodič? Nepřetržitě.
Kolik hodin denně má k dítěti volný přístup nepřijatý rodič? Od rána do večera - celodenní pobyt. Mohou sedět u dítěte na židli nebo s ním jdou na hernu. Na noc jdou spát domů.
Může být rodič, projeví-li o to zájem, přítomen vizitě? Ano. Doprovod dítěte je přítomen během celé vizity - jak malé, tak velké.
Mohou být rodiče s dítětem v den operace – před operací i po ní? Operace se dělají na chirurgii v jiné budově. Kdyby mě o to někdo požádal, umožnil bych mu to.
Jakým způsobem si může ležící pacient přivolat sestru? Jsme malé oddělení. Máme prosklené boxy. Stačí zavolat a vše je slyšet. Větší děti, které jsou zde bez rodičů, jsou soustředěny kolem sesterny.
Kde je přijatý rodič ubytován? Buď přímo s dítětem na pokoji nebo na zvláštním pokoji, kde máme další 3 lůžka.
Kolik za co platí? Do 6 let věku dítěte je pobyt doprovodu hrazen od pojišťovny, což není žádná velká částka. V některých nemocnicích proto i rodiče dětí mladších 6 let připlácejí. U nás ale ne. Pokud je dítě starší, i tak je možné přijetí doprovodu. Cena 300,- Kč za den - včetně stravy. Když není pro doprovod již volné místo, je mu umožněn celodenní pobyt.
Jakou možnost ubytování a stravování mají nepřijatí rodiče, kteří se rozhodnout s dítětem zůstat? Někdy se stane, že u nás máme i děti z větší dálky (zrušilo se totiž dětské oddělení v Mělníce, také k nám posílají děti ze Slaného), ale pro jejich rodiče již není na oddělení místo. Musí si najít ubytování sami. Snažíme se jim poradit.
Mají rodiče možnost uvařit si a oddělení čaj nebo kávu? Samozřejmě. Na oddělení je čajová kuchyňka.
Vyplnil(a)(jméno, funkce) MUDr. Miroslav Vostrý - primář
Poznámka:
(sem, prosím, napište všechno, co byste rádi do dotazníku doplnili)
Hlavní sestra Ludmila Nováková k operacím na chirurgii: Někdo zůstává na chirurgii, někdo se vrací zpět na dětské. Děti jsou skutečně klidnější, když na ně rodiče u sálu čekají. Pokud dítě zůstává na dospělé chirurgii, je na samostatném pokoji pro děti, kde s ním může rodič být. Přijatý rodič spí na vedlejším pokoji pro rodiče.
Údaje z předešlé aktualizační vlny:

[mapa krajů] [seznam nemocnic]