[mapa krajů] [seznam nemocnic]

Datum vyplnění dotazníku: 9. 1. 2008
Nemocnice: Městská nemocnice v Litoměřicích
Oddělení: Dětské oddělení
Adresa: Žitenická ul. 18, 412  01  Litoměřice
Telefon: 416 723 111 (spojovatelka) 416 723 172 (dětské oddělení)
Mobilní telefon: 0
E-mail: detske@nemocnice-lt.cz
WWW:www.nemocnice-lt.cz
Věkové rozmezí pacientů: 0 (novorozenci viz spec. dotazník) - dovršení 19. roku
Kolik má oddělení lůžek pro děti? 45
Jaký maximální počet rodičů může oddělení přijmout? 19
Existují zde nějaká návštěvní omezení? Ano.
Jaké jsou návštěvní dny a hodiny? Všední dny 15:00 – 17:00. Víkendy a svátek 14:00 - 17:00.
Vztahují se návštěvní omezení na rodiče? Ne.
Kde se návštěvy většinou odehrávají? Jídelna, pokoj dítěte.
Mohou na pokoj dítěte? Ano.
Je stanoveno věkové omezení pro návštěvy sourozenců? Ne.
Pokud ano, jaké? 0
Má hospitalizované dítě možnost zavolat si z nemocnice domů? Ano.
Může dítěti někdo zatelefonovat na oddělení? Ano.
Jak je postaráno o volný čas dítěte? Herna, televize, učitelky MŠ vykonávající indiv. činnost.
Seznamuje někdo dítě s tím, co ho v nemocnici čeká?
(průběh léčby, vysvětlení zákroků atp.)
Ano.
Kolik hodin denně má k dítěti volný přístup přijatý rodič? Neomezeně.
Kolik hodin denně má k dítěti volný přístup nepřijatý rodič? Individuálně.
Může být rodič, projeví-li o to zájem, přítomen vizitě? Ano.
Mohou být rodiče s dítětem v den operace – před operací i po ní? Ano.
Jakým způsobem si může ležící pacient přivolat sestru? Pískátko, zavoláním.
Kde je přijatý rodič ubytován? Na pokoji s dítětem.
Kolik za co platí? Do 6 let věku dítěte za úhradu zdravotní pojišťovny. Nad 6 let věku dítěte platba 500,- Kč za den beze stravy, 600,- Kč se stravou.
Jakou možnost ubytování a stravování mají nepřijatí rodiče, kteří se rozhodnout s dítětem zůstat? Poskytnutí hostovského lůžka se stravou nebo bez, za úhradu, viz výše.
Mají rodiče možnost uvařit si a oddělení čaj nebo kávu? Ano.
Vyplnil(a)(jméno, funkce) Božena Haufová - vrchní sestra
Poznámka:
(sem, prosím, napište všechno, co byste rádi do dotazníku doplnili)
0
Údaje z předešlé aktualizační vlny: Klikněte sem

[mapa krajů] [seznam nemocnic]