[mapa krajů] [seznam nemocnic]

Datum vyplnění dotazníku: 21.11.2007
Nemocnice: Slezská nemocnice Opava, p.o.
Oddělení: Dětské oddělení - novorozenecký úsek
Adresa: Olomoucká 86, 746 79  Opava
Počet lůžek pro děti: 27
Počet lůžek pro maminky: 26
Je u vás možnost ošetřování systémem "rooming-in"? Ano.
Kolika dětem s maminkami můžete tuto možnost nabídnout? Všem.
Jde o standardní službu, nebo za ni maminky něco platí? Standardní služba.
Mají maminky možnost ubytovat se v nemocnici mimo vaše oddělení? Ano.
Kde a za jakých podmínek? Na dětském oddělení systémem rooming - in.
Máte k dispozici i tzv. nadstandardní pokoje (či nadstandardní lůžka)? Ano, dva nadstandardní pokoje.
Pokud ano, jak jsou vybavené, jak se o nich rodiče dozvědí, kolik za jejich využití platí? Telefon, TV, radio, lednice, varná konvice, možnost přespání otce. Dozvědí se z internetu a v předporodních kurzech. Cena 500,- Kč/den.
Je u vás možné společné ubytování obou rodičů i s miminkem?
Kolik za takové ubytování rodiče platí?
Ano, otec připlácí 200,- Kč/ den.
Má maminka možnost nepřetržitého kontaktu se svým dítětem?
Pokud ne, jaká existují omezení?
Ano.
Pokud miminko vyžaduje specializovanou péči, doporučujete maminkám, aby odjely domů, nebo aby setrvaly? Doporučujeme, aby setrvaly.
Pokud setrvají, co jim můžete nabídnout (ubytování, strava atp. – jakou částku za co zaplatí)? Pobyt je na dětském oddělení za podmínek doprovodu matky s dítětem.
Kým a jak často je maminka informována o zdravotním stavu svého děťátka a o dalším postupu léčby a péče o ně? Denně lékařem, někdy i několikrát, průběžně. Při změně stavu okamžitě.
Kdy a za jakých podmínek může miminko vidět tatínek?
Jaká jsou u vás návštěvní omezení nebo doporučení?
Kde se případně návštěvy odehrávají?
Otec může dítě vidět ihned na porodním sále, při změně stavu kdykoliv. Návštěvy jsou denně 14:00 - 18:00 hod., na nadstandardních pokojích non-stop.
Praktická podpora kojení
Jsou-li u vás hospitalizovány děti vyžadující hned po porodu specializovanou péči, dostávají kolostrum?
Pokud ano, za jak dlouhou dobu po porodu?
Ano, pokud je matka schopna odstříkat, tak krátce po porodu.
Jak u vás v praxi vypadá iniciace a udržení laktace u maminek, jejichž novorozenec vyžaduje specializovanou péči? Za 6 hodin, maximálně 12 hodin po porodu začne matka stimulovat prsa odsávačkou, pak 6-8x denně odstříkává 15-20 minut, z toho 2x v noci. Je poučena o odstříkávání - např. odsávačkou, která je jí zapůjčena.
Doporučujete dítě krmit podle časového rozvrhu, nebo podle jeho vlastního rytmu a potřeb? Zásadně dle potřeb dítěte, bez omezení délky i frekvence kojení.
Má maminka možnost neomezovaného přístupu ke svému dítěti? Ano.
Má vaše pracoviště možnost pasterizace mateřského mléka? Ano, máme sběrnu mateřského mléka dle řádných hygienických zásad.
Jak je u vás krmeno dítě, které nemůže sát od maminky? Alternativně - kádinkou, stříkačkou, cévkou po prstu, cévkou u prsu, apod.
Prostor pro poznámky: Naše novorozenecké oddělení má od roku 2003 titul Baby Friendly Hospital a daří se nám zahájit kojení u 98 % matek. Dále nabízíme ponemocniční péči o kojení v Laktační poradně při Mateřském centru, které pracuje na vysoké úrovni, máme vyškoleny 4 laktační poradkyně.
Dotazník vyplnil(a): MUDr. Soňa Krejčí - neonatolog, vedoucí lékař novorozeneckého úseku.
Telefon: 553 766 591

[mapa krajů] [seznam nemocnic]