[mapa krajů] [seznam nemocnic]

>
Datum vyplnění dotazníku: 16.11.2007
Nemocnice: Nemocnice Třinec
Oddělení: Novorozenecké oddělení
Adresa: Kaštanová 268, 739 61  Třinec
Počet lůžek pro děti: 13
Počet lůžek pro maminky: 13
Je u vás možnost ošetřování systémem "rooming-in"? Ano.
Kolika dětem s maminkami můžete tuto možnost nabídnout? Všem, někdy i 20 dětí + matka.
Jde o standardní službu, nebo za ni maminky něco platí? Neplatí.
Mají maminky možnost ubytovat se v nemocnici mimo vaše oddělení? Ne.
Kde a za jakých podmínek? 0
Máte k dispozici i tzv. nadstandardní pokoje (či nadstandardní lůžka)? Ano, jeden.
Pokud ano, jak jsou vybavené, jak se o nich rodiče dozvědí, kolik za jejich využití platí? Lůžko pro matku a dítě, rozkládací gauč, vanička, přebalovací stůl, sprcha + WC pro matku, televize, lednice. 500,- Kč.
Je u vás možné společné ubytování obou rodičů i s miminkem?
Kolik za takové ubytování rodiče platí?
Ano, jen na nadstandardu, 500,- Kč.
Má maminka možnost nepřetržitého kontaktu se svým dítětem?
Pokud ne, jaká existují omezení?
Ano.
Pokud miminko vyžaduje specializovanou péči, doporučujete maminkám, aby odjely domů, nebo aby setrvaly? Zůstávají u nás, pouze překládáme-li dítě na vyšší pracoviště, pak záleží na tom pracovišti.
Pokud setrvají, co jim můžete nabídnout (ubytování, strava atp. – jakou částku za co zaplatí)? Zůstávají na pokoji pro rodičky, neplatí nic.
Kým a jak často je maminka informována o zdravotním stavu svého děťátka a o dalším postupu léčby a péče o ně? Lékařem novorozeneckého oddělení, každý den.
Kdy a za jakých podmínek může miminko vidět tatínek?
Jaká jsou u vás návštěvní omezení nebo doporučení?
Kde se případně návštěvy odehrávají?
Kdykoliv, prakticky může být přítomen u porodu na sále, pokud ne, pak když přijde na návštěvu - kdykoliv.
Praktická podpora kojení
Jsou-li u vás hospitalizovány děti vyžadující hned po porodu specializovanou péči, dostávají kolostrum?
Pokud ano, za jak dlouhou dobu po porodu?
Dítě je přikládáno hned na sále k prsu, pokud musí být umístěno např. v inkubátoru matka odstříkává mateřské mléko.
Jak u vás v praxi vypadá iniciace a udržení laktace u maminek, jejichž novorozenec vyžaduje specializovanou péči? Pokud může být dítě kojeno, pak matka kojí, pokud ne, odstříkává mateřské mléko.
Doporučujete dítě krmit podle časového rozvrhu, nebo podle jeho vlastního rytmu a potřeb? Podle vlastního rytmu a potřeb, každé dítě individuálně.
Má maminka možnost neomezovaného přístupu ke svému dítěti? Ano.
Má vaše pracoviště možnost pasterizace mateřského mléka? Ano.
Jak je u vás krmeno dítě, které nemůže sát od maminky? Buď lžičkou nebo pije z kádinky, vyjímečně savičkou.
Prostor pro poznámky: Naše oddělení získalo certifikát Baby Friendly Hospital a snažíme se o podporu kojení u všech maminek. Odchází 90% plně kojených dětí. Matka dostane telefonní číslo na Klub pro ženy a dívky a na naše oddělení, může se kdykoliv poradit, pokud má problémy.
Dotazník vyplnil(a): Anna Koždoňová - vrchní sestra
Telefon: 558 309 215

[mapa krajů] [seznam nemocnic]