[mapa krajů] [seznam nemocnic]

>
Datum vyplnění dotazníku: 13.11.2007
Nemocnice: Nemocnice s poliklinikou Karviná - Ráj, p.o.
Oddělení: Novorozenecké oddělení
Adresa: Vydmuchov 399/5, 734 12  Karviná - Ráj
Počet lůžek pro děti: 18
Počet lůžek pro maminky: 18
Je u vás možnost ošetřování systémem "rooming-in"? Ano.
Kolika dětem s maminkami můžete tuto možnost nabídnout? 18
Jde o standardní službu, nebo za ni maminky něco platí? Standardní služba.
Mají maminky možnost ubytovat se v nemocnici mimo vaše oddělení? Ne.
Kde a za jakých podmínek? 0
Máte k dispozici i tzv. nadstandardní pokoje (či nadstandardní lůžka)? Ano, 2 pokoje.
Pokud ano, jak jsou vybavené, jak se o nich rodiče dozvědí, kolik za jejich využití platí? Nadstandardní vybavení nábytkem, lednice, televize, samostatné sociální zařízení, strava dle výběru, návštěvy neomezeně.
Je u vás možné společné ubytování obou rodičů i s miminkem?
Kolik za takové ubytování rodiče platí?
Ne.
Má maminka možnost nepřetržitého kontaktu se svým dítětem?
Pokud ne, jaká existují omezení?
Ano.
Pokud miminko vyžaduje specializovanou péči, doporučujete maminkám, aby odjely domů, nebo aby setrvaly? Dle rozhodnutí matky.
Pokud setrvají, co jim můžete nabídnout (ubytování, strava atp. – jakou částku za co zaplatí)? Standardní pokoj.
Kým a jak často je maminka informována o zdravotním stavu svého děťátka a o dalším postupu léčby a péče o ně? Dětským lékařem, denně.
Kdy a za jakých podmínek může miminko vidět tatínek?
Jaká jsou u vás návštěvní omezení nebo doporučení?
Kde se případně návštěvy odehrávají?
Denně, návštěvy máme denně 15:00 -17:00 hod., na pokoji nebo v hovorně.
Praktická podpora kojení
Jsou-li u vás hospitalizovány děti vyžadující hned po porodu specializovanou péči, dostávají kolostrum?
Pokud ano, za jak dlouhou dobu po porodu?
Ne.
Jak u vás v praxi vypadá iniciace a udržení laktace u maminek, jejichž novorozenec vyžaduje specializovanou péči? Na oddělení pracuje laktační poradkyně.
Doporučujete dítě krmit podle časového rozvrhu, nebo podle jeho vlastního rytmu a potřeb? Dle potřeb dítěte.
Má maminka možnost neomezovaného přístupu ke svému dítěti? Ano.
Má vaše pracoviště možnost pasterizace mateřského mléka? Ne.
Jak je u vás krmeno dítě, které nemůže sát od maminky? Stříkačkou, lžičkou.
Prostor pro poznámky: 0
Dotazník vyplnil(a): Bc. A. Fišerová - hlavní sestra
Telefon: 596 383 201

[mapa krajů] [seznam nemocnic]