[mapa krajů] [seznam nemocnic]

>
Datum vyplnění dotazníku: 13.11.2007
Nemocnice: Vítkovická nemocnice a.s.
Oddělení: Novorozenecké oddělení
Adresa: Zalužanského 1192/15, 703 84  Ostrava - Vítkovice
Počet lůžek pro děti: 26
Počet lůžek pro maminky: 22
Je u vás možnost ošetřování systémem "rooming-in"? Ano.
Kolika dětem s maminkami můžete tuto možnost nabídnout? Všem hospitalizovaným maminkám.
Jde o standardní službu, nebo za ni maminky něco platí? Za tuto službu se neplatí.
Mají maminky možnost ubytovat se v nemocnici mimo vaše oddělení? Ano.
Kde a za jakých podmínek? Na dětském oddělení, informace na stránkách dětského oddělení www.nemvitkovice.cz.
Máte k dispozici i tzv. nadstandardní pokoje (či nadstandardní lůžka)? Ano, 4 pokoje.
Pokud ano, jak jsou vybavené, jak se o nich rodiče dozvědí, kolik za jejich využití platí? Plně vybavené - nábytek, rádio, televize, lednice, telefon.
Je u vás možné společné ubytování obou rodičů i s miminkem?
Kolik za takové ubytování rodiče platí?
Ano, dle platného ceníku gynekologického oddělení (viz www.stránky).
Má maminka možnost nepřetržitého kontaktu se svým dítětem?
Pokud ne, jaká existují omezení?
Ano, omezení jen s ohledem na klinický stav dítěte.
Pokud miminko vyžaduje specializovanou péči, doporučujete maminkám, aby odjely domů, nebo aby setrvaly? Doporučujeme, aby setrvaly a dále se snažily o plné kojení dle stavu dítěte.
Pokud setrvají, co jim můžete nabídnout (ubytování, strava atp. – jakou částku za co zaplatí)? Hospitalizace pokračuje bez dalších nároků na finanční účast pacienta.
Kým a jak často je maminka informována o zdravotním stavu svého děťátka a o dalším postupu léčby a péče o ně? Lékařem minimálně 1 x za den při vizitě a vždy při každé změně zdravotního stavu.
Kdy a za jakých podmínek může miminko vidět tatínek?
Jaká jsou u vás návštěvní omezení nebo doporučení?
Kde se případně návštěvy odehrávají?
Denně, po domluvě s lékařem bez časového omezení, návštěvy na pokojích.
Praktická podpora kojení
Jsou-li u vás hospitalizovány děti vyžadující hned po porodu specializovanou péči, dostávají kolostrum?
Pokud ano, za jak dlouhou dobu po porodu?
Děti jsou přikládány k prsu ihned po porodu, dále se postup řídí klinickým stavem dítěte.
Jak u vás v praxi vypadá iniciace a udržení laktace u maminek, jejichž novorozenec vyžaduje specializovanou péči? O děti se stará erudovaný personál dětských sester dle doporučení platných pro nemocnici označenou titulem Baby Friendly Hospital.
Doporučujete dítě krmit podle časového rozvrhu, nebo podle jeho vlastního rytmu a potřeb? Dle potřeb dítěte.
Má maminka možnost neomezovaného přístupu ke svému dítěti? Ano.
Má vaše pracoviště možnost pasterizace mateřského mléka? Ano.
Jak je u vás krmeno dítě, které nemůže sát od maminky? Alternativně
Prostor pro poznámky: Oddělení novorozenců s titulem Baby Friendly Hospital disponuje plně vybaveným laktačním centrem, na které se maminky mohou obracet, jak v průběhu hospitalizace, tak i v průběhu dalších měsíců po propuštění. Dále si zde mohou zájemci zapůjčit monitory dechu poskytnuté nadací Křižovatka.
Dotazník vyplnil(a): MUDr. Jan Boženský - primář dětského oddělení
Telefon: 595 633 540

[mapa krajů] [seznam nemocnic]