[mapa krajů] [seznam nemocnic]

Datum vyplnění dotazníku: 16.11.2007
Nemocnice: Nemocnice Třinec
Oddělení: Dětské oddělení
Adresa: Kaštanová 268, 739  61  Třinec
Telefon: 558 309  203
Mobilní telefon: 732  434  723
E-mail: a.kozdonova@nemtr.cz
WWW:www.nemtr.cz
Věkové rozmezí pacientů: 0-19 let
Kolik má oddělení lůžek pro děti? 40
Jaký maximální počet rodičů může oddělení přijmout? 20
Existují zde nějaká návštěvní omezení? Ne.
Jaké jsou návštěvní dny a hodiny? Pro rodiče neomezeně.
Vztahují se návštěvní omezení na rodiče? Ne.
Kde se návštěvy většinou odehrávají? Na pokojích, v herně, venku, v areálu Nemocnice Třinec.
Mohou na pokoj dítěte? Ano.
Je stanoveno věkové omezení pro návštěvy sourozenců? Ne.
Pokud ano, jaké? Pouze u kojenců s inf. onemocněním např. průjmem omezíme jen velmi malé děti.
Má hospitalizované dítě možnost zavolat si z nemocnice domů? Ano.
Může dítěti někdo zatelefonovat na oddělení? Ano.
Jak je postaráno o volný čas dítěte? Učitelky MŠ, školní klub, herní terapie.
Seznamuje někdo dítě s tím, co ho v nemocnici čeká?
(průběh léčby, vysvětlení zákroků atp.)
Ano, herní specialista.
Kolik hodin denně má k dítěti volný přístup přijatý rodič? Celých 24 hodin, bydlí s dítětem na pokoji.
Kolik hodin denně má k dítěti volný přístup nepřijatý rodič? Dle domluvy, možnost celodenního pobytu, na noc odchází domů.
Může být rodič, projeví-li o to zájem, přítomen vizitě? Ano.
Mohou být rodiče s dítětem v den operace – před operací i po ní? Ano.
Jakým způsobem si může ležící pacient přivolat sestru? Každý má signalizaci u lůžka.
Kde je přijatý rodič ubytován? Na pokoji s dítětem.
Kolik za co platí? Do 6 let zdarma, nad 6 let dle ceníku Nemocnice Třinec a poskytnutých služeb (s jídlem - bez jídla apod.).
Jakou možnost ubytování a stravování mají nepřijatí rodiče, kteří se rozhodnout s dítětem zůstat? Celodenní pobyt na pokoji bez možnosti ubytování.
Mají rodiče možnost uvařit si na oddělení čaj nebo kávu? Ano.
Vyplnil(a)(jméno, funkce) Anna Koždoňová - vrchní sestra
Poznámka:
(sem, prosím, napište všechno, co byste rádi do dotazníku doplnili)
Snažíme se přijmout všechny rodiče, pokud to kapacita dovolí. Pro operované děti máme vyčleněné oddělení - operační, pro operace plastické, chirurgické, ortopedické, ušní. Přijímáme děti ze širokého okolí.
Údaje z předešlé aktualizační vlny: Klikněte sem

[mapa krajů] [seznam nemocnic]