[mapa krajů] [seznam nemocnic]

Datum vyplnění dotazníku: 21.11.2007
Nemocnice: Vítkovická nemocnice, a.s.
Oddělení: Dětské oddělení
Adresa: Zálužanského 15, 703  84  Ostrava - Vítkovice
Telefon: 595  633  535
Mobilní telefon: 0
E-mail: jan.bozensky@nemvitkovice.cz
WWW:www.nemvitkovice.cz
Věkové rozmezí pacientů: 0-19 let
Kolik má oddělení lůžek pro děti? 35 (30 lůžek standardní péče, 5 lůžek intenzivní péče)
Jaký maximální počet rodičů může oddělení přijmout? Maximálně 12 rodičů na lůžko a na denní pobyt není počet omezen (záleží na požadavku rodičů!!).
Existují zde nějaká návštěvní omezení? Všechny děti mohou mít během dne u lůžka blízkou osobu, omezení návštěvní doby je jen na JIP, jinak vzhledem k provozu oddělení jsou v některé hodiny návštěvy nedoporučeny.
Jaké jsou návštěvní dny a hodiny? 0
Vztahují se návštěvní omezení na rodiče? V případě JIP ano.
Kde se návštěvy většinou odehrávají? Návštěvy se mohou odehrávat dle přání dítěte i rodičů na pokoji i v herně.
Mohou na pokoj dítěte? Ano.
Je stanoveno věkové omezení pro návštěvy sourozenců? V přítomnosti dospělé osoby nejsou věkem omezeny návštěvy, ale vzhledem k hygienickým rizikům nedoporučujeme návštěvy dětem do 6 let.
Pokud ano, jaké? 0
Má hospitalizované dítě možnost zavolat si z nemocnice domů? Dětem ponecháváme mobilní telefony, mají možnost použít i služební telefony z oddělení.
Může dítěti někdo zatelefonovat na oddělení? Ano.
Jak je postaráno o volný čas dítěte? Děti dle věkových skupin tráví dopoledne ve školce či škole pod vedením erudovaných pedagogických pracovníků, později mohou využívat pod dohledem rodičů hernu na oddělení. Probíhají pravidelné návštěvy klaunského divadla, přednášky pracovníků ZOO Ostrava a několik let již funguje systém dobrovolníků na našem oddělení, kde v odpoledních hodinách dobrovolníci vyplňují volný čas dětí. Pravidelně 1-2x týdně je na oddělení odehráno klaunské představení (klaunské divadlo MIMO Ostrava) v délce 60-90 minut, které se odehrává v herně, ale i v pokojích ležících dětí.
Seznamuje někdo dítě s tím, co ho v nemocnici čeká?
(průběh léčby, vysvětlení zákroků atp.)
Během přijímání na ambulanci jsou pacienti seznámeni obecně s pobytem na oddělení, rodiče jsou poučeni o režimu oddělení a jsou seznámeni (písemná podoba) s Chartou práv hospitalizovaných dětí. Na oddělení jsou děti sestrou seznámeni s provozem oddělení. Lékařem jsou pak na vizitách poučeni o průběhu hospitalizace a vyšetřovacích metodách.
Kolik hodin denně má k dítěti volný přístup přijatý rodič? Hospitalizovaný rodič celých 24 hodin, je přítomen všem vizitám a dle přání i jednotlivým léčebným výkonům.
Kolik hodin denně má k dítěti volný přístup nepřijatý rodič? Rodiče mají možnost přijít na oddělení kolem 7:00 a odchází po uložení dítěte do postýlky kolem 19:00. Vše záleží na potřebách dítěte a možnostech rodičů.
Může být rodič, projeví-li o to zájem, přítomen vizitě? Ano, může být při denních vizitách ošetřujících lékařů, ale i při vizitách primáře oddělení.
Mohou být rodiče s dítětem v den operace – před operací i po ní? Umožní-li to stav dítěte po operačním výkonu je dítě ponecháno v péči rodičů před i po operačním výkonu.
Jakým způsobem si může ležící pacient přivolat sestru? Celé oddělení je vybaveno signalizačním zařízením (telefony).
Kde je přijatý rodič ubytován? Rodiče mají možnost výběru hospitalizace na pokojích bez úhrady a také na pokojích s úhradou. Většinou jsou ubytováni na jednolůžkových pokojích s vlastním sociálním zařízením.
Kolik za co platí? Cena se pohybuje od 200,- Kč za 24 hodin na dvoulůžkových pokojích až po 400,- Kč na jednolůžkových pokojích. Cena se určuje dle charakteru vybavení pokoje a rodiče si mají možnost vybrat pokoj dle přání.
Jakou možnost ubytování a stravování mají nepřijatí rodiče, kteří se rozhodnout s dítětem zůstat? V nemocnici se nachází prodejna, kde se mohou rodiče stravovat během celého týdne, v budově se nachází automaty na kávu a nápoje.
Mají rodiče možnost uvařit si na oddělení čaj nebo kávu? Je jim k dispozici kuchyňka, lednice, mikrovlnná trouba a varná konvice.
Vyplnil(a)(jméno, funkce) MUDr. Jan Boženský – primář oddělení
Poznámka:
(sem, prosím, napište všechno, co byste rádi do dotazníku doplnili)
Rodiče hospitalizovaných dětí si každé ráno po domluvě určí složení jídelníčku, u dětí do 3 let věku (mají možnost výběru několika druhů mlék, příkrmů a přesnídávek). Během dne je možno aktuálně upravit jídelníček dle požadavků dítěte i rodičů. Rodičům je trvale k dispozici internetová adresa www.nemvitkovice.cz, kde mohou najít podrobnější informace o našem oddělení (kontakty, charakter oddělení...) Rodiče, kteří jsou ošetřeni v naší nemocnici, mají možnost ponechat v průběhu tohoto ošetření své dítě v naší mateřské školce či škole (tato služba je zcela zdarma).
Údaje z předešlé aktualizační vlny: Klikněte sem

[mapa krajů] [seznam nemocnic]