[mapa krajů] [seznam nemocnic]

Datum vyplnění dotazníku: 14.11. 2007
Nemocnice: Městská nemocnice Ostrava, p.o.
Oddělení: Dětské oddělení
Adresa: Nemocniční 20, 728  80  Ostrava
Telefon: 596 192 696
Mobilní telefon: 0
E-mail: anna.prokopiu@mnof.cz
WWW:www.mnof.cz
Věkové rozmezí pacientů: 0-18 let
Kolik má oddělení lůžek pro děti? 100 (22 lůžek odd. menších dětí, 20 lůžek odd. větších dětí, 30 lůžek stanice fyziolog. novorozenců, 6 lůžek novorozenecká JIP, 16 lůžek oddělení patol. novorozenců, 6 lůžek JIRP).
Jaký maximální počet rodičů může oddělení přijmout? 24 (6 lůžek odd. menších dětí, 4 lůžka odd. větších dětí, 10 lůžek oddělení patol. novorozenců + novorozenecká JIP, 4 lůžka JIRP) + denní pobyt neomezeně. Dále 30 lůžek pro matky novorozenců nabízí stanice šestinedělí, která se nachází na por. gyn. odd., na které navazuje stanice fyziologických novorozenců svou vzájemnou a úzkou spoluprácí nutnou pro poskytování péče matce i dítěti v rámci oš. péče rooming - in. Výsledné číslo by tedy i s porodnicí mělo být 54.
Existují zde nějaká návštěvní omezení? Ano.
Jaké jsou návštěvní dny a hodiny? Odd. menších dětí (hospital. matky s dětmi a větší děti 3 – 6 let bez matek denně 15:00 – 17:00, kojenci – denně 15:30 – 16:00 přes balkon, osobní návštěvy kdykoliv po domluvě s lékařem). Oddělení větších dětí (denně 15:00 – 17:00). Stanice fyziolog. novorozenců (1 hodina dopoledne, 1 hodina odpoledne pro ostatní rodinné příslušníky). Odd. patol. novorozenců + novorozenecká JIP (úterý, čtvrtek, neděle 15:30 – 16:00 přes balkon). JIRP (celý den).
Vztahují se návštěvní omezení na rodiče? Odd. menších dětí: ne. Odd. větších dětí: ne. Stanice fyziolog. novorozenců: ne. Odd. patol. novorozenců + novorozenecká JIP: ne.
Kde se návštěvy většinou odehrávají? Na pokoji, v hale (větší děti). Oddělení patol. novorozenců a novor. JIP kromě rodičů návštěvy přes balkon – zavřená okna (prevence infekce)
Mohou na pokoj dítěte? Ano.
Je stanoveno věkové omezení pro návštěvy sourozenců? Částečně ano - v některých případech nutná domluva a konzultace nezbytnosti návštěvy s lékařem.
Pokud ano, jaké? Odd. menších dětí: rodiče menších dětí, zejména kojenců upozorňujeme na možnost přenosu infekce, pokud na návštěvě s malým dítětem trvají – umožníme. Odd. větších dětí: bez omezení. Stanice fyziolog. novorozenců: bez omezení. Odd. patol. novorozenců + novorozenecká JIP: sourozenci jen po domluvě (nákazy, infekce). JIRP: od 10 let, jinak dle stavu pacientů na JIRP.
Má hospitalizované dítě možnost zavolat si z nemocnice domů? Ano.
Může dítěti někdo zatelefonovat na oddělení? Ano.
Jak je postaráno o volný čas dítěte? Dle věku. Herna, hry, učitelky ZŠ, MŠ, zdravotní klaun, ZOO - přednášky, ukázky zvířat, otevřená diskuse.
Seznamuje někdo dítě s tím, co ho v nemocnici čeká?
(průběh léčby, vysvětlení zákroků atp.)
Lékař, sestra dle rozumových schopností dítěte.
Kolik hodin denně má k dítěti volný přístup přijatý rodič? Přijatý rodič 24 hodin denně.
Kolik hodin denně má k dítěti volný přístup nepřijatý rodič? Nepřijatý rodič od 8:00 do cca 20:00, u tesklivých dětí možnost prodloužení návštěv.
Může být rodič, projeví-li o to zájem, přítomen vizitě? Ano, pouze u svého dítěte.
Mohou být rodiče s dítětem v den operace – před operací i po ní? Ano.
Jakým způsobem si může ležící pacient přivolat sestru? Personál se neustále pohybuje na pokojích, chodící pacienti, zejména děti, si pro sestřičku raději dojdou, popř. si na zdravotnický personál zavolají.
Kde je přijatý rodič ubytován? Na oddělení. Pokoje pro matku s dítětem.
Kolik za co platí? Doprovod u dítěte 0 – 6 let neplatí nic. U dítěte nad 6 let pobyt bez stravy 157,50,- Kč/den s 5% DPH se stravou 525,- Kč/den s 5% DPH.
Jakou možnost ubytování a stravování mají nepřijatí rodiče, kteří se rozhodnout s dítětem zůstat? Když nejsou přijati – ubytování žádné, stravu možno koupit v areálu nemocnice (nemocniční jídelna, bufety).
Mají rodiče možnost uvařit si na oddělení čaj nebo kávu? Ano.
Vyplnil(a)(jméno, funkce) Ing. Bc. Anna Prokopiu – vrchní sestra oddělení
Údaje z předešlé aktualizační vlny: Klikněte sem

[mapa krajů] [seznam nemocnic]