[mapa krajů] [seznam nemocnic]

Datum vyplnění dotazníku: 26.11.2007
Nemocnice: Slezská nemocnice v Opavě, p.o.
Oddělení: Dětské oddělení
Adresa: Olomoucká 86,  746 79  Opava
Telefon: 553 766 310
Mobilní telefon: 0
E-mail: dagmar.prejdova@nemocnice.opava.cz
WWW:www.nemocnice.opava.cz
Věkové rozmezí pacientů: 0-18 let
Kolik má oddělení lůžek pro děti? Celkem 65 lůžek (27 novorozeneckých, 5 intenzivní péče, 33 standardní péče).
Jaký maximální počet rodičů může oddělení přijmout? Podle potřeby, při využití různých forem pobytu.
Existují zde nějaká návštěvní omezení? Organizační řád oddělení obecně formuluje doporučení. Ta v maximální míře respektují práva pacientů na klidový režim. Podle charakteru nemoci a potřeb dítěte domlouváme podmínky u každého dítěte zvlášť.
Jaké jsou návštěvní dny a hodiny? 0
Vztahují se návštěvní omezení na rodiče? 0
Kde se návštěvy většinou odehrávají? Na všech místech oddělení, kam má přístup pacient a podle charakteru onemocnění, ve vhodných podmínkách i v areálu nemocničního parku.
Mohou na pokoj dítěte? Ano.
Je stanoveno věkové omezení pro návštěvy sourozenců? Ne.
Pokud ano, jaké? 0
Má hospitalizované dítě možnost zavolat si z nemocnice domů? Ano.
Může dítěti někdo zatelefonovat na oddělení? Ano - zvláštní linka pro děti.
Jak je postaráno o volný čas dítěte? Mimo zdravotní personál se stará o děti denně herní terapeut a pravidelně v týdnu i zdravotní klaun. Organizace činnosti pro volný čas dětí je v kompetenci herního terapeuta a v jeho osobě je dobře organizována spolupráce s regionálními organizacemi, fondy, nadacemi, ZŠ, MŠ.
Seznamuje někdo dítě s tím, co ho v nemocnici čeká?
(průběh léčby, vysvětlení zákroků atp.)
Ano, zdravotní personál, herní terapeut, zdravotní klaun.
Kolik hodin denně má k dítěti volný přístup přijatý rodič? Po individuální domluvě až 24 hodin denně.
Kolik hodin denně má k dítěti volný přístup nepřijatý rodič? Po individuální domluvě až 24 hodin denně.
Může být rodič, projeví-li o to zájem, přítomen vizitě? Ano, opouští pokoj po vizitě svého dítěte k zachování soukromí při referencích o dalším pacientovi.
Mohou být rodiče s dítětem v den operace – před operací i po ní? Ano.
Jakým způsobem si může ležící pacient přivolat sestru? Sestra je přítomná na oddělení a v kontaktu s dětmi trvale. Na všech pokojích je funkční signalizační zařízení, a hlavně charakter standardního lůžka je o volném pohybu pacientů.
Kde je přijatý rodič ubytován? Podle aktuálních možností, vždy na dětském oddělení.
Kolik za co platí? Platí v rámci jednotné kalkulace ceny v nemocnici za hotelové služby viz www stránky nemocnice.
Jakou možnost ubytování a stravování mají nepřijatí rodiče, kteří se rozhodnout s dítětem zůstat? V areálu nemocnice.
Mají rodiče možnost uvařit si na oddělení čaj nebo kávu? Ano.
Vyplnil(a)(jméno, funkce) MUDr. Dagmar Prejdová – primářka oddělení
Poznámka:
(sem, prosím, napište všechno, co byste rádi do dotazníku doplnili)
Bližší informace viz www.nemocnice.opava.cz
Odkaz na starší průzkum :Klikněte sem

[mapa krajů] [seznam nemocnic]