[mapa krajů] [seznam nemocnic]

Datum vyplnění dotazníku: 20.11.2007
Nemocnice: Sdružené zdravotnické zařízení Krnov
Oddělení: Dětské oddělení
Adresa: I.P. Pavlova 9 794  01  Krnov
Telefon: 554 690 111
Mobilní telefon: 0
E-mail: zaloudikova.marie@szzkrnov.cz
WWW:www.szzkrnov.cz
Věkové rozmezí pacientů: 0-19 let
Kolik má oddělení lůžek pro děti? 25 na standardním oddělení, 5 na JIP
Jaký maximální počet rodičů může oddělení přijmout? 10
Existují zde nějaká návštěvní omezení? Jen v počtu hostů u pacienta na JIP.
Jaké jsou návštěvní dny a hodiny? Nejsou striktně určeny.
Vztahují se návštěvní omezení na rodiče? Ne.
Kde se návštěvy většinou odehrávají? Na pokoji pacienta, v návštěvní místnosti nebo v herně.
Mohou na pokoj dítěte? Ano.
Je stanoveno věkové omezení pro návštěvy sourozenců? Ano.
Pokud ano, jaké? Na JIP od 3 let.
Má hospitalizované dítě možnost zavolat si z nemocnice domů? Jen vlastním mobilem.
Může dítěti někdo zatelefonovat na oddělení? Ano.
Jak je postaráno o volný čas dítěte? Aktivity s návštěvami, péče zdravotnického personálu ve službě.
Seznamuje někdo dítě s tím, co ho v nemocnici čeká?
(průběh léčby, vysvětlení zákroků atp.)
Ano, přijímající a ošetřující lékař, zdravotní sestra.
Kolik hodin denně má k dítěti volný přístup přijatý rodič? Bez omezení.
Kolik hodin denně má k dítěti volný přístup nepřijatý rodič? Bez omezení.
Může být rodič, projeví-li o to zájem, přítomen vizitě? Přítomnost rodičů u vizity považujeme za žádoucí.
Mohou být rodiče s dítětem v den operace – před operací i po ní? Ano.
Jakým způsobem si může ležící pacient přivolat sestru? Signalizační zařízení, na JIP navíc trvalý kontakt.
Kde je přijatý rodič ubytován? Kojící matky vždy na společném pokoji s dítětem, ostatní na pokojích pro matky odděleně. Platí nadstandardní pokoj 400,- Kč/den.
Kolik za co platí? Platí nadstandardní pokoj 400,- Kč/den.
Jakou možnost ubytování a stravování mají nepřijatí rodiče, kteří se rozhodnout s dítětem zůstat? Možnost ubytování 175,- Kč/den, ubytování + strava 295,- Kč/den
Mají rodiče možnost uvařit si na oddělení čaj nebo kávu? Ano.
Vyplnil(a)(jméno, funkce) Marie Žaloudíková - primářka dětského oddělení
Poznámka:
(sem, prosím, napište všechno, co byste rádi do dotazníku doplnili)
Usilujeme o zaměstnání herního terapeuta nebo vychovatelky. Po zrušení základní a mateřské školy cítíme rezervy v zaměstnávání dětí ve volném čase. Přijímáme osoby doprovázející pacienty na JIP. Doprovázející osoba může být kterýkoliv dítěti blízký člověk, který zvládne základní ošetřovatelskou péči o něj.
Údaje z předešlé aktualizační vlny:Klikněte sem

[mapa krajů] [seznam nemocnic]