[mapa krajů] [seznam nemocnic]

Datum vyplnění dotazníku: 13.11.2007
Nemocnice: Nemocnice s poliklinikou Karviná – Ráj
Oddělení: Dětské oddělení
Adresa: Vydmuchov 399/5, 734  12  Karviná - Ráj
Telefon: 596 383 144
Mobilní telefon: 0
E-mail: alikus@centrum.cz
WWW:www.nspka.cz
Věkové rozmezí pacientů: 0-19 let
Kolik má oddělení lůžek pro děti? 31
Jaký maximální počet rodičů může oddělení přijmout? 11
Existují zde nějaká návštěvní omezení? V rámci návštěvních hodin, jinak individuálně.
Jaké jsou návštěvní dny a hodiny? Návštěvy každý den 15:00 – 17:00 hod.
Vztahují se návštěvní omezení na rodiče? Ne.
Kde se návštěvy většinou odehrávají? Na pokoji, v herně, v jídelně.
Mohou na pokoj dítěte? Ano.
Je stanoveno věkové omezení pro návštěvy sourozenců? Ano.
Pokud ano, jaké? Zákaz návštěv dětí do 10-ti let.
Má hospitalizované dítě možnost zavolat si z nemocnice domů? Ano.
Může dítěti někdo zatelefonovat na oddělení? Ano.
Jak je postaráno o volný čas dítěte? Učitelka ZŠ, učitelka MŠ, odpoledne – vychovatelka.
Seznamuje někdo dítě s tím, co ho v nemocnici čeká?
(průběh léčby, vysvětlení zákroků atp.)
Ano. Sestra a lékaři na příjmové ambulanci nebo sestra a lékaři na oddělení.
Kolik hodin denně má k dítěti volný přístup přijatý rodič? Přijatý rodič – na pokoji s dítětem – 24 hod. denně.
Kolik hodin denně má k dítěti volný přístup nepřijatý rodič? Individuálně.
Může být rodič, projeví-li o to zájem, přítomen vizitě? Přijatý rodič je přítomen vizitě, nepřijatý ne.
Mohou být rodiče s dítětem v den operace – před operací i po ní? Ano.
Jakým způsobem si může ležící pacient přivolat sestru? Elektronická chůva.
Kde je přijatý rodič ubytován? Na pokoji dítěte.
Kolik za co platí? Do 6-ti let dítěte zdarma – nad 6 let dítěte platí 260,- Kč/den.
Jakou možnost ubytování a stravování mají nepřijatí rodiče, kteří se rozhodnout s dítětem zůstat? Ubytování nelze, stravování – sami (kantýna).
Mají rodiče možnost uvařit si na oddělení čaj nebo kávu? Ano.
Vyplnil(a)(jméno, funkce) Bc.Alena Fišerová - vrchní sestra dětského odd.
Poznámka:
(sem, prosím, napište všechno, co byste rádi do dotazníku doplnili)
0
Údaje z předešlé aktualizační vlny:Klikněte sem

[mapa krajů] [seznam nemocnic]