Fakultní nemocnice Ostrava

KLINIKA
Klinika dětského lékařství
Chirurgická klinika
Klinika dětské neurologie
Oční klinika - Oddělení pro děti s vadami zraku
Oddělení pediatrické resuscitační a intenzivní péče
Klinika infekčního lékařství

(návrat na seznam nemocnic Moravskoslezského kraje)

(návrat na mapu krajů)