[mapa krajů] [seznam nemocnic]

Datum vyplnění dotazníku: 31.1. 2008
Nemocnice: Domažlická nemocnice, a.s.
Oddělení: Porodnické oddělení
Adresa: Kozinova 292, 344 22  Domažlice
Počet lůžek pro děti: 10
Počet lůžek pro maminky: 10
Je u vás možnost ošetřování systémem "rooming-in"? Jen rooming-in.
Kolika dětem s maminkami můžete tuto možnost nabídnout? Všem přijatým.
Jde o standardní službu nebo za ni maminky něco platí? Jde o standardní službu, neplatí se.
Mají maminky možnost ubytovat se v nemocnici mimo vaše oddělení? Ne.
Kde a za jakých podmínek? 0
Máte k dispozici i tzv. nadstandardní pokoje (či nadstandardní lůžka)? Ano (2 pokoje).
Pokud ano, jak jsou vybavené, jak se o nich rodiče dozvědí, kolik za jejich využití platí? Jako ostatní naše pokoje mají TV, WC a koupelnu na pokojích, jen navíc lednici a rychlovarnou konvici.
Je u vás možné společné ubytování obou rodičů i s miminkem?
Kolik za takové ubytování rodiče platí?
Jeden nadstandardní pokoj je dvojlůžkový. 400,-Kč /den.
Má maminka možnost nepřetržitého kontaktu se svým dítětem?
Pokud ne, jaká existují omezení?
Ano.
Pokud miminko vyžaduje specializovanou péči, doporučujete maminkám, aby odjely domů, nebo aby setrvaly? Aby zůstaly. V případě větších komplikací převoz na Dětskou kliniku do Plzně.
Pokud setrvají, co jim můžete nabídnout (ubytování, strava atp. – jakou částku za co zaplatí)? Maminka zůstane na porodnici pokud se stav nezlepší a neplatí nic.
Kým a jak často je maminka informována o zdravotním stavu svého děťátka a o dalším postupu léčby a péče o ně? Lékař z dětského odd., který chodí na novorozenecké odd. na vizity.
Kdy a za jakých podmínek může miminko vidět tatínek?
Jaká jsou u vás návštěvní omezení nebo doporučení?
Kde se případně návštěvy odehrávají?
Dle návštěvních hodin – 12:00 - 17:00 hod. denně a po domluvě i jindy. Na pokojích.
Praktická podpora kojení
Jsou-li u vás hospitalizovány děti vyžadující hned po porodu specializovanou péči, dostávají kolostrum?
Pokud ano, za jak dlouhou dobu po porodu?
Pokud děti vyžadují spec. péči překládají se na kliniku Plzeň.
Jak u vás v praxi vypadá iniciace a udržení laktace u maminek, jejichž novorozenec vyžaduje specializovanou péči? Viz výše.
Doporučujete dítě krmit podle časového rozvrhu, nebo podle jeho vlastního rytmu a potřeb? Podle jeho vlastního rytmu.
Má maminka možnost neomezovaného přístupu ke svému dítěti? Ano.
Má vaše pracoviště možnost pasterizace mateřského mléka? Ano.
Jak je u vás krmeno dítě, které nemůže sát od maminky? Alternativně – lžičkou.
Prostor pro poznámky: 0
Dotazník vyplnil(a): Božena Volfová - vrchní sestra
Telefon: 379 710 116

[mapa krajů] [seznam nemocnic]