[mapa krajů] [seznam nemocnic]

Datum vyplnění dotazníku: 12.11. 2007
Nemocnice: Rokycanská nemocnice
Oddělení: Gynekologicko - porodnické oddělení
Adresa: Voldušská 750/II, 337 22  Rokycany
Počet lůžek pro děti: 11
Počet lůžek pro maminky: 11
Je u vás možnost ošetřování systémem "rooming-in"? Ano.
Kolika dětem s maminkami můžete tuto možnost nabídnout? 11
Jde o standardní službu, nebo za ni maminky něco platí? Standardní.
Mají maminky možnost ubytovat se v nemocnici mimo vaše oddělení? Není nutné, ale je možné.
Kde a za jakých podmínek? Na dětském oddělení.
Máte k dispozici i tzv. nadstandardní pokoje (či nadstandardní lůžka)? Ano (2 pokoje).
Pokud ano, jak jsou vybavené, jak se o nich rodiče dozvědí, kolik za jejich využití platí? Samostatné sociální zařízení, televize, stůl a vanička pro dítě. Platba 500,- Kč/den.
Je u vás možné společné ubytování obou rodičů i s miminkem?
Kolik za takové ubytování rodiče platí?
Ano, navíc 500,- Kč za tatínka.
Má maminka možnost nepřetržitého kontaktu se svým dítětem?
Pokud ne, jaká existují omezení?
Ano.
Pokud miminko vyžaduje specializovanou péči, doporučujete maminkám, aby odjely domů, nebo aby setrvaly? Aby setrvaly.
Pokud setrvají, co jim můžete nabídnout (ubytování, strava atp. – jakou částku za co zaplatí)? Po dobu pobytu dítěte na oddělení jsou s ním hospitalizovány - na standardním pokoji zdarma, na nadstandardním za běžnou cenu.
Kým a jak často je maminka informována o zdravotním stavu svého děťátka a o dalším postupu léčby a péče o ně? U fyziologických 1x denně lékařem, u léčených obyčejně několikrát denně lékařem nebo podle situace.
Kdy a za jakých podmínek může miminko vidět tatínek?
Jaká jsou u vás návštěvní omezení nebo doporučení?
Kde se případně návštěvy odehrávají?
Kdykoliv ve společenských prostorách. Společenské prostory - neomezujeme.
Praktická podpora kojení
Jsou-li u vás hospitalizovány děti vyžadující hned po porodu specializovanou péči, dostávají kolostrum?
Pokud ano, za jak dlouhou dobu po porodu?
Patologičtí novorozenci jsou překládáni na JIP DK Plzeň.
Jak u vás v praxi vypadá iniciace a udržení laktace u maminek, jejichž novorozenec vyžaduje specializovanou péči? Vždy je snaha o udržení laktace.
Doporučujete dítě krmit podle časového rozvrhu, nebo podle jeho vlastního rytmu a potřeb? Vlastní rytmus a potřeby.
Má maminka možnost neomezovaného přístupu ke svému dítěti? Ano.
Má vaše pracoviště možnost pasterizace mateřského mléka? Ano.
Jak je u vás krmeno dítě, které nemůže sát od maminky? Alternativně – po odsátí nebo savičkou.
Prostor pro poznámky: 0
Dotazník vyplnil(a): MUDr. Hana Perková – zástupce primáře oddělení
Telefon: 371 762 130

[mapa krajů] [seznam nemocnic]