[mapa krajů] [seznam nemocnic]

Datum vyplnění dotazníku: 12.11. 2007
Nemocnice: Klatovská nemocnice, a.s.
Oddělení: Novorozenecké oddělení
Adresa: Plzeňská 569, 339 38  Klatovy
Počet lůžek pro děti: 15 (10 novorozenci + 5 patolog. novorozenci)
Počet lůžek pro maminky: 15
Je u vás možnost ošetřování systémem "rooming-in"? Ano.
Kolika dětem s maminkami můžete tuto možnost nabídnout? 15
Jde o standardní službu, nebo za ni maminky něco platí? Standardní.
Mají maminky možnost ubytovat se v nemocnici mimo vaše oddělení? Ne.
Kde a za jakých podmínek? 0
Máte k dispozici i tzv. nadstandardní pokoje (či nadstandardní lůžka)? Ano. Na porodnici 2 pokoje.
Pokud ano, jak jsou vybavené, jak se o nich rodiče dozvědí, kolik za jejich využití platí? WC, sprcha, kuchyňská linka, lednice, varná konvice, televize, telefon informace v předporodních kurzech, u praktických lékařů, na stránkách klatovské nemocnice.
Je u vás možné společné ubytování obou rodičů i s miminkem?
Kolik za takové ubytování rodiče platí?
Na porodnici po domluvě ano.
Má maminka možnost nepřetržitého kontaktu se svým dítětem?
Pokud ne, jaká existují omezení?
Ano, žádná omezení.
Pokud miminko vyžaduje specializovanou péči, doporučujete maminkám, aby odjely domů, nebo aby setrvaly? Po domluvě, záleží na mamince.
Pokud setrvají, co jim můžete nabídnout (ubytování, strava atp. – jakou částku za co zaplatí)? Pokoj pro matky, pokud jsou doprovod dítěte tak zdarma.
Kým a jak často je maminka informována o zdravotním stavu svého děťátka a o dalším postupu léčby a péče o ně? Lékařem 2x denně a při každé změně stavu.
Kdy a za jakých podmínek může miminko vidět tatínek?
Jaká jsou u vás návštěvní omezení nebo doporučení?
Kde se případně návštěvy odehrávají?
Kdykoliv, nejsou určeny, na porodnici na pokojích, ÚPN v místnosti pro návštěvy.
Praktická podpora kojení
Jsou-li u vás hospitalizovány děti vyžadující hned po porodu specializovanou péči, dostávají kolostrum?
Pokud ano, za jak dlouhou dobu po porodu?
Ano, dle stavu dítěte.
Jak u vás v praxi vypadá iniciace a udržení laktace u maminek, jejichž novorozenec vyžaduje specializovanou péči? Edukace maminky v pravidelném odstříkávání.
Doporučujete dítě krmit podle časového rozvrhu, nebo podle jeho vlastního rytmu a potřeb? Podle vlastního rytmu a potřeb.
Má maminka možnost neomezovaného přístupu ke svému dítěti? Ano.
Má vaše pracoviště možnost pasterizace mateřského mléka? Ano.
Jak je u vás krmeno dítě, které nemůže sát od maminky? Alternativně – sondičkou, kádinkou, stříkačkou, lžičkou.
Prostor pro poznámky: 0
Dotazník vyplnil(a): Alena Valentová – vrchní sestra dětského a novorozeneckého oddělení
Telefon: 376 335 244

[mapa krajů] [seznam nemocnic]