[mapa krajů] [seznam nemocnic]

Datum vyplnění dotazníku: 21.1. 2008
Nemocnice: Nemocnice Sušice
Oddělení: Dětský úsek
Adresa: Pod nemocnicí 116, 342  01  Sušice
Telefon: 376 530 271, 376 530 139 (vrchní sestra), 376 530 213 (hlavní sestra)
Mobilní telefon: 777 113 975
E-mail: kosinova@nemocnice-susice.cz
WWW:www.nemocnice.susice.net
Věkové rozmezí pacientů: 0 - 18 let
Kolik má oddělení lůžek pro děti? 8
Jaký maximální počet rodičů může oddělení přijmout? 4
Existují zde nějaká návštěvní omezení? Ne.
Jaké jsou návštěvní dny a hodiny? Bez omezení.
Vztahují se návštěvní omezení na rodiče? Ne.
Kde se návštěvy většinou odehrávají? Na pokoji.
Mohou na pokoj dítěte? Ano.
Je stanoveno věkové omezení pro návštěvy sourozenců? Ne.
Pokud ano, jaké? 0
Má hospitalizované dítě možnost zavolat si z nemocnice domů? Ano.
Může dítěti někdo zatelefonovat na oddělení? Ano.
Jak je postaráno o volný čas dítěte? Činnost dobrovolníků, sestra, rodiče, příbuzní.
Seznamuje někdo dítě s tím, co ho v nemocnici čeká?
(průběh léčby, vysvětlení zákroků atp.)
Edukace lékařem.
Kolik hodin denně má k dítěti volný přístup přijatý rodič? Neomezeně.
Kolik hodin denně má k dítěti volný přístup nepřijatý rodič? Neomezeně.
Může být rodič, projeví-li o to zájem, přítomen vizitě? Ano.
Mohou být rodiče s dítětem v den operace – před operací i po ní? Ano.
Jakým způsobem si může ležící pacient přivolat sestru? Signalizací.
Kde je přijatý rodič ubytován? Přímo na pokoji dítěte.
Kolik za co platí? Dle regulačních poplatků. Od 6 let věku dítěte 300,- Kč/den.
Jakou možnost ubytování a stravování mají nepřijatí rodiče, kteří se rozhodnout s dítětem zůstat? Téměř všichni jsou ubytovaní, stravování zajištěno, stravu si hradí.
Mají rodiče možnost uvařit si na oddělení čaj nebo kávu? ano
Vyplnil(a)(jméno, funkce) Dana Kosinová, hlavní sestra
Poznámka:
(sem, prosím, napište všechno, co byste rádi do dotazníku doplnili)
Údaje z předešlé aktualizační vlny: Klikněte sem

[mapa krajů] [seznam nemocnic]