[mapa krajů] [seznam nemocnic]

Datum vyplnění dotazníku: 12.11. 2007
Nemocnice: Nemocnice Stod a.s.
Oddělení: Dětské oddělení
Adresa: Hradecká 600, 333 01  Stod
Telefon: 377 193 593-5
Mobilní telefon: 0
E-mail: detske@nemocnice-stod.cz
WWW:www.nemocnice-stod.cz/detske.htm
Věkové rozmezí pacientů: 0-19
Kolik má oddělení lůžek pro děti? 10
Jaký maximální počet rodičů může oddělení přijmout? 6
Existují zde nějaká návštěvní omezení? Ano.
Jaké jsou návštěvní dny a hodiny? Po - Pá: 16:00 - 18:00,  So - Ne: 14:00 - 17:00 Mimořádné návštěvy po domluvě s primářem kdykoliv.
Vztahují se návštěvní omezení na rodiče? Ano, ale po domluvě je možno dítě navštívit kdykoliv.
Kde se návštěvy většinou odehrávají? Na pokojích.
Mohou na pokoj dítěte? Ano.
Je stanoveno věkové omezení pro návštěvy sourozenců? Ne.
Pokud ano, jaké? Návštěvy sourozenců sice nejsou omezeny, ale do 6 let věku je nedoporučujeme.
Má hospitalizované dítě možnost zavolat si z nemocnice domů? Ano.
Může dítěti někdo zatelefonovat na oddělení? Ano.
Jak je postaráno o volný čas dítěte? Herna, televize.
Seznamuje někdo dítě s tím, co ho v nemocnici čeká?
(průběh léčby, vysvětlení zákroků atp.)
Ano, lékař s dítětem komunikuje.
Kolik hodin denně má k dítěti volný přístup přijatý rodič? 24 hodin denně.
Kolik hodin denně má k dítěti volný přístup nepřijatý rodič? Dle návštěvních hodin, po domluvě individuálně až 24 hod.
Může být rodič, projeví-li o to zájem, přítomen vizitě? Ano.
Mohou být rodiče s dítětem v den operace – před operací i po ní? Ano.
Jakým způsobem si může ležící pacient přivolat sestru? Vzhledem ke stavební dispozici oddělení sestra slyší každý požadavek.
Kde je přijatý rodič ubytován? Na pokoji s dítětem.
Kolik za co platí? Do 6 let věku dítěte je pobyt hrazen z prostředků veřejného pojištění, u starších se zpoplatňuje částkou 150,- Kč/den bez stravy, se stravou 250,- Kč/den.
Jakou možnost ubytování a stravování mají nepřijatí rodiče, kteří se rozhodnout s dítětem zůstat? Možnost ubytování v prostorách nemocnice pro ně není, strava - nemocniční bufet.
Mají rodiče možnost uvařit si a oddělení čaj nebo kávu? Ano.
Vyplnil(a)(jméno, funkce) MUDr. Helena Vrbová, primářka dětského oddělení
Poznámka:
(sem, prosím, napište všechno, co byste rádi do dotazníku doplnili)
0
Údaje z předešlé aktualizační vlny: Klikněte sem

[mapa krajů] [seznam nemocnic]