[mapa krajů] [seznam nemocnic]

Datum vyplnění dotazníku: 14.11. 2007
Nemocnice: Rokycanská nemocnice, a.s.
Oddělení: Dětské
Adresa: Voldušská 750/II, 337  01  Rokycany
Telefon: 371 762 110
Mobilní telefon: 602 396 753
E-mail: pribikova@nemocnice-ro.cz
WWW:www.nemocnice-ro.cz
Věkové rozmezí pacientů: 0-19 let
Kolik má oddělení lůžek pro děti? 18
Jaký maximální počet rodičů může oddělení přijmout? 8 - 10
Existují zde nějaká návštěvní omezení? Ano. Obecně časová: mezi 7:00 – 20:00 hod. Věková: pokud možno ne kojenci a batolata. Zdravotní: bez akutních infektů.
Jaké jsou návštěvní dny a hodiny? Denně, dle domluvy mezi 7:00 – 20:00.
Vztahují se návštěvní omezení na rodiče? Ne.
Kde se návštěvy většinou odehrávají? Pokoje, herna nebo prostor pro návštěvy, dáno počtem návštěvníků.
Mohou na pokoj dítěte? Ano.
Je stanoveno věkové omezení pro návštěvy sourozenců? Ano.
Pokud ano, jaké? Individuálně, jsme poloinfekční odd. nedoporučujeme brát na odd. kojence a batolata.
Má hospitalizované dítě možnost zavolat si z nemocnice domů? Ano – event. poslat e-mail.
Může dítěti někdo zatelefonovat na oddělení? Ano – event. poslat e-mail.
Jak je postaráno o volný čas dítěte? Herna, televize, počítač, knihy, hry, sestra dle vytížení.
Seznamuje někdo dítě s tím, co ho v nemocnici čeká?
(průběh léčby, vysvětlení zákroků atp.)
Ošetřující lékař, sestry.
Kolik hodin denně má k dítěti volný přístup přijatý rodič? Přijatý – 24 hodin.
Kolik hodin denně má k dítěti volný přístup nepřijatý rodič? Nepřijatý – max. 13 hodin.
Může být rodič, projeví-li o to zájem, přítomen vizitě? U vlastního dítěte ano.
Mohou být rodiče s dítětem v den operace – před operací i po ní? Ano, ano.
Jakým způsobem si může ležící pacient přivolat sestru? Zvonkem.
Kde je přijatý rodič ubytován? Různé typy nadstandardních pokojů.
Kolik za co platí? Různé typy nadstandardních pokojů : 350,-Kč - 500,-Kč/den samostatný pokoj s dítětem – dobrovolný příspěvek (nevymáháme).
Jakou možnost ubytování a stravování mají nepřijatí rodiče, kteří se rozhodnout s dítětem zůstat? Zajištěno stravování a sociální zázemí.
Mají rodiče možnost uvařit si a oddělení čaj nebo kávu? Ano, po domluvě.
Vyplnil(a)(jméno, funkce) MUDr. Marie Přibíková – primářka oddělení
Poznámka:
(sem, prosím, napište všechno, co byste rádi do dotazníku doplnili)
Nabízíme informační letáčky o našem oddělení.
Údaje z předešlé aktualizační vlny: Klikněte sem

[mapa krajů] [seznam nemocnic]