ID:25
Datum:29.11. 2001
Nemocnice:NsP Jablonec nad Nisou, pediatrie
Adresa:Nemocniční 15, Jablonec nad Nisou 466 01
Telefon:oddělení - 0428/345638, spojovatelka - 0428/345111
Věk: 
Kolik má oddělení lůžek?30
Jaký maximální počet rodičů může oddělení přijmout?5 na nadstandartní pokoje
Existují zde nějaká návštěvní omezení?
Jaké jsou návštěvní dny a hodiny?
Vztahují se návštěvní omezení na rodiče?
Kde se návštěvy většinou odehrávají?
Mohou na pokoj dítěte?
ano
denně - 15.30 - 16.30 hod
ne, návštěvy řešíme individuálně, v případě žádostí rodičů i mimo návštěvní hodiny, případně mohou zůstat rodiče s dítětem po celý den
na oddělení větších dětí na pokoji dítěte, případně v herně, bez omezení počtu osob
ano
Je stanoveno věkové omezení pro návštěvy sourozenců
Pokud ano, jaké?
ne
Má hospitalizované dítě možnost zavolat si z nemocnice domů?ano, automat na oddělení, ke kterému mají děti volný přístup, mohou mít u sebe mobilní telefon
Může dítěti na oddělení někdo zatelefonovat?ano
Jak je postaráno o volný čas dítěte?MŠ, ZŠ při nemocnici, herní terapeut, TV na každém pokoji, TV a video v herně, na 2 pokojích hi-fi věž, na ostatních radiomagnetofon
Seznamuje někdo hospitalizované dítě s tím, co ho v nemocnici čeká?
(průběh léčby, vysvětlení zákroků atp.)
ano - lékař, sestra, herní terapeut, využití názorné pomůcky - loutky Petrušky
Kolik času může rodič trávit se svým dítětem - přesněji, kolik hodin denně má ke svému dítěti volný přístup (přijatý rodič, nepřijatý rodič) ?přijatý rodič - 24 hodi denně
nepřijatý rodič - od rána do večera
Může být rodič, projeví-li o to zájem, přítomen vizitě?ano
Mohou být rodiče (na Vašem oddělení, příp. ve Vaší nemocnici) s dítětem v den operace - před operací i po ní?ano
Jakým způsobem si může ležící pacient přivolat službu konající sestru?ležící pacient je pod stálou kontrolou sestry, s rodiči a dětmi je sestra neustále v kontaktu
Kde je přijatý rodič ubytován? Kolik za co platí?rodiče s dětmi do 6-ti let a kojící matky neplatí nic, ostatní jsou ubytováni na nadstandartních pokojích a doplácí 150,- Kč / den
Jakou možnost ubytování a stravování mají nepřijatí rodiče, kteří přesto chtějí se svým dítětem zůstat?ubytování není zajištěno, stravování možné v nemocniční jídelně, v nemocnici je automat na kávu a čaj
Mají rodiče na oddělení možnost uvařit si např. čaj nebo kávu?ano
Vyplnil(a):Jana Jírů, vrchní sestra
Poznámka: 
údaje aktualizovány k datu:29. 11. 2001