[mapa krajů] [seznam nemocnic]

Datum vyplnění dotazníku: 30.1. 2008
Nemocnice: Jesenická nemocnice, s.r.o.
Oddělení: Novorozenecké oddělení
Adresa: Lipovská 103, 790 01  Jeseník
Počet lůžek pro děti: 6
Počet lůžek pro maminky: 6
Je u vás možnost ošetřování systémem "rooming-in"? Ano.
Kolika dětem s maminkami můžete tuto možnost nabídnout? Všem.
Jde o standardní službu, nebo za ni maminky něco platí? Standard.
Mají maminky možnost ubytovat se v nemocnici mimo vaše oddělení? 0
Kde a za jakých podmínek? 0
Máte k dispozici i tzv. nadstandardní pokoje (či nadstandardní lůžka)? Ano.
Pokud ano, jak jsou vybavené, jak se o nich rodiče dozvědí, kolik za jejich využití platí? Varná konvice, tel., váha, baby sense, nany hlídače. Cena: 100,- Kč/den.
Je u vás možné společné ubytování obou rodičů i s miminkem?
Kolik za takové ubytování rodiče platí?
Ano, 500,- Kč, tatínek si připlácí stravu.
Má maminka možnost nepřetržitého kontaktu se svým dítětem?
Pokud ne, jaká existují omezení?
Ano, stále u sebe.
Pokud miminko vyžaduje specializovanou péči, doporučujete maminkám, aby odjely domů, nebo aby setrvaly? V tomto případě jdou na jiné spec. oddělení a maminky mohou docházet.
Pokud setrvají, co jim můžete nabídnout (ubytování, strava atp. – jakou částku za co zaplatí)? 0
Kým a jak často je maminka informována o zdravotním stavu svého děťátka a o dalším postupu léčby a péče o ně? Průběžně celý den. Vizity a sestřičky.
Kdy a za jakých podmínek může miminko vidět tatínek?
Jaká jsou u vás návštěvní omezení nebo doporučení?
Kde se případně návštěvy odehrávají?
Nejsou omezení. V odpoledních hodinách nejlépe. Na pokojích.
Praktická podpora kojení
Jsou-li u vás hospitalizovány děti vyžadující hned po porodu specializovanou péči, dostávají kolostrum?
Pokud ano, za jak dlouhou dobu po porodu?
Ne.
Jak u vás v praxi vypadá iniciace a udržení laktace u maminek, jejichž novorozenec vyžaduje specializovanou péči? Novorozenec se přikládá ihned po porodu k prsu. Sestřičky jsou proškoleny laktačním kurzem.
Doporučujete dítě krmit podle časového rozvrhu, nebo podle jeho vlastního rytmu a potřeb? Dle vlastních potřeb.
Má maminka možnost neomezovaného přístupu ke svému dítěti? Ano.
Má vaše pracoviště možnost pasterizace mateřského mléka? Ano.
Jak je u vás krmeno dítě, které nemůže sát od maminky? Alternativně - speciální lžičkou.
Prostor pro poznámky: 0
Dotazník vyplnil(a): Blanka Syrovcová – vrchní sestra
Telefon: 584 458 320

[mapa krajů] [seznam nemocnic]