[mapa krajů] [seznam nemocnic]

Datum vyplnění dotazníku: 25.1. 2008
Nemocnice: Středomoravská nemocniční a.s. - odštěpný závod Nemocnice Šternberk
Oddělení: Novorozenecké oddělení
Adresa: Jivavská 20, 785 01  Šternberk
Počet lůžek pro děti: 15
Počet lůžek pro maminky: 15
Je u vás možnost ošetřování systémem "rooming-in"? Ano.
Kolika dětem s maminkami můžete tuto možnost nabídnout? 15
Jde o standardní službu, nebo za ni maminky něco platí? Rooming - in, jde o standardní službu (regulační poplatek).
Mají maminky možnost ubytovat se v nemocnici mimo vaše oddělení? Ne.
Kde a za jakých podmínek? 0
Máte k dispozici i tzv. nadstandardní pokoje (či nadstandardní lůžka)? Ano, 3.
Pokud ano, jak jsou vybavené, jak se o nich rodiče dozvědí, kolik za jejich využití platí? Lůžko, televize, postýlka, sociální zařízení, telefon, lůžko pro tatínka, přebalovací stůl.
Je u vás možné společné ubytování obou rodičů i s miminkem?
Kolik za takové ubytování rodiče platí?
Ano, 500,- KČ, tatínek si připlácí stravu.
Má maminka možnost nepřetržitého kontaktu se svým dítětem?
Pokud ne, jaká existují omezení?
Ano.
Pokud miminko vyžaduje specializovanou péči, doporučujete maminkám, aby odjely domů, nebo aby setrvaly? Maminka zůstává v péči gynekologů, pokud se jedná o dlouhodobou hospitalizaci dítěte, doporučuje se, aby šla domů (děti v závážném zdravotním stavu u nás hospitalizovány nejsou, převáží se do FN Olomouc).
Pokud setrvají, co jim můžete nabídnout (ubytování, strava atp. – jakou částku za co zaplatí)? Maminky jsou hospitalizovány po porodu na gynekologii a následně propuštěny, pokud je dítě ve FN Olomouc, domlouvají se tam.
Kým a jak často je maminka informována o zdravotním stavu svého děťátka a o dalším postupu léčby a péče o ně? Lékařem neonatologem denně a dle potřeby.
Kdy a za jakých podmínek může miminko vidět tatínek?
Jaká jsou u vás návštěvní omezení nebo doporučení?
Kde se případně návštěvy odehrávají?
Je přítomen už u porodu, pokud má zájem, následně bez omezení, návštěvy jsou na pokojích nebo v jídelně denně.
Praktická podpora kojení
Jsou-li u vás hospitalizovány děti vyžadující hned po porodu specializovanou péči, dostávají kolostrum?
Pokud ano, za jak dlouhou dobu po porodu?
Dle stavu miminka.
Jak u vás v praxi vypadá iniciace a udržení laktace u maminek, jejichž novorozenec vyžaduje specializovanou péči? Odstříkává mléko, to se pasterizuje a po zchlazení se zamrazuje.
Doporučujete dítě krmit podle časového rozvrhu, nebo podle jeho vlastního rytmu a potřeb? U zdravého jedince dle vlastního rytmu a potřeb.
Má maminka možnost neomezovaného přístupu ke svému dítěti? Ano.
Má vaše pracoviště možnost pasterizace mateřského mléka? Ano.
Jak je u vás krmeno dítě, které nemůže sát od maminky? Alternativně - pomocí stříkačky, speciální kádinky.
Prostor pro poznámky: Jsme držiteli celosvětového ocenění Baby Friendly Hospital (nemocnice přátelská dětem), které je udělováno za vysoké procento kojených novorozenců (u nás 97%). Novorozenecké oddělení poskytuje nepřetržité telefonické konzultace v problematice kojení - tel.: 587 800 296
Dotazník vyplnil(a): Eva Kolářová – vrchní sestra
Telefon: 587 800 296

[mapa krajů] [seznam nemocnic]